Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E ja G toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypin F julkaisutiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida julkaisukohtaisesti VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tai lukumäärätietoina  KOTA-alustan kautta. Julkaisutyypit H ja I toimitetaan lukumäärätietoina kerran vuodessa KOTA-alustan kautta.

Tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut vuosilta 2016–17, jotka on siirretty tietovarantoon 15.3.2017–xx.3.2018 välisenä aikana ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2.

Organisaatio voi tarkistaa omat VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisunsa Korkeakoulujen extranetistä

Julkaisu-XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua, jonka tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet löytyvät täältä. Ohjeita CSV-tiedoston muodostamiseen ja käsittelyyn löytyy täältä

Tietovarannossa julkaisulle määritellään automaattisesti Julkaisufoorumi-luokitus sen viitetietojen perusteella. Niin ikään usean organisaation ilmoittamat yhteisjulkaisut tunnistetaan tietovarannossa automaattisesti. Organisaatiot saavat tiedon virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, ja ne tulee korjata tiedonkeruun määräaikaan mennessä. Mikäli yhteisjulkaisuissa on ristiriitaisia tietoja (julkaisutyyppi tai julkaisuvuosi) toisen saman julkaisun raportoineen organisaation kanssa, tulee tiedot korjata niiden osalta tietovarantoon kolmen viikon kuluessa tiedonkeruun määräajan jälkeen.

Julkaisutiedot siirtyvät tietovarannosta JUULI-julkaisutietoportaaliin, jossa voi selailla julkaisujen viitetietoja. Kun tiedot on tarkistettu ja niille on lisätty Julkaisufoorumi-tasot, julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa. Tämän lisäksi ministeriö toimittaa korkeakoulujen tietoon tietojen tarkistusprosessissa esiin tulleita asioita.

Tietojen lataamisen jälkeen julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa sekä julkaisukohtaisesti Juuli-portaalissa. Tämän lisäksi ministeriö toimittaa korkeakoulujen tietoon tietojen tarkistusprosessissa esiin tulleita asioita myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla.

  • No labels