Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2020 on lukittu.

2020 käsikirjan muutokset pinkillä


9.2.2021 poistettu lause "Tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut vuosilta 2019–20, jotka on siirretty tietovarantoon 16.3.2020–15.3.2021 välisenä aikana ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2." ja korvattu "Tiedonkeruuseen poimitaan tiedonkeruuvuotta edeltävältä kahdelta vuodelta sellaiset uudet julkaisut, jotka on siirretty tietovarantoon kulloisenkin tiedonkeruunvuoden aikataulun mukaisesti, ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2. Esimerkiksi vuoden 2021 tiedonkeruuseen ilmoitetaan uudet julkaisut vuodelta 2019-2020, jotka on ilmoitettu 15.3.2021 mennessä. "

 

Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E ja G toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypin F julkaisutiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida julkaisukohtaisesti VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tai lukumäärätietoina KOTA-alustan kautta. Julkaisutyypit H ja I toimitetaan lukumäärätietoina kerran vuodessa KOTA-alustan kautta.

Tiedonkeruuseen poimitaan tiedonkeruuvuotta edeltävältä kahdelta vuodelta sellaiset uudet julkaisut, jotka on siirretty tietovarantoon kulloisenkin tiedonkeruunvuoden aikataulun mukaisesti, ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2. Esimerkiksi vuoden 2021 tiedonkeruuseen ilmoitetaan uudet julkaisut vuodelta 2019-2020, jotka on ilmoitettu 15.3.2021 mennessä.

Organisaatio voi tarkistaa omat VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisunsa Korkeakoulujen extranetistä

Julkaisu-XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua. Ks. CSV-XML -muuntotyökalun asennus- ja käyttöohjeet.

Tietovarannossa julkaisulle määritellään automaattisesti Julkaisufoorumi-luokitus sen viitetietojen perusteella. Niin ikään usean organisaation ilmoittamat yhteisjulkaisut tunnistetaan tietovarannossa automaattisesti. Organisaatiot saavat tiedon virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, ja ne tulee korjata tiedonkeruun määräaikaan mennessä. Mikäli yhteisjulkaisuissa on ristiriitaisia tietoja (julkaisutyyppi tai julkaisuvuosi) toisen saman julkaisun raportoineen organisaation kanssa, tulee tiedot korjata niiden osalta tietovarantoon kolmen viikon kuluessa tiedonkeruun määräajan jälkeen. Määräajat ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan sivulla julkaisutiedonkeruun 2020 aikataulu ja ohjeita.

Julkaisutiedot siirtyvät tietovarannosta JUULI-julkaisutietoportaaliin sekä tiedejatutkimus.fi-palveluun. Kun tiedot on tarkistettu ja niille on lisätty Julkaisufoorumi-tasot, julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa. Tämän lisäksi ministeriö toimittaa korkeakoulujen tietoon tietojen tarkistusprosessissa esiin tulleita asioita.

Tietojen lataamisen jälkeen julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa sekä julkaisukohtaisesti Juuli-portaalissa ja tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Tämän lisäksi ministeriö toimittaa korkeakoulujen tietoon tietojen tarkistusprosessissa esiin tulleita asioita myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla.

 Lisätietoja julkaisutiedonkeruusta löytyy VIRTA-julkaisutietopalvelun omilta sivuilta.

  • No labels