KOTA-tiedonkeruussa toimitettavia tietoja käsitellään erillisissä luvuissa AMK-sektorin ja YO-sektorin osalta. KOTA:n kautta toimitettavia tietoja ovat:

 • Henkilöstötiedonkeruu (AMK + YO)
 • Toimipistetiedonkeruu (AMK + YO)
 • Taloustiedonkeruut (AMK + YO)
 • Rekrytointitiedonkeruu (AMK + YO)
 • Alayksikkökoodistot (AMK + YO)
 • Julkaisutiedonkeruu F, H, I -tyypit (AMK + YO)
 • Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta (AMK)
 • Opinnäytetyöt (AMK)
 • Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (AMK)
 • Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
 • Opettaja- ja tutkijavierailut (YO)
 • Tilatiedonkeruu (YO)
 • Harjoittelukoulut (YO)
 • Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet (YO)

CSV-tiedostot

KOTA-tiedonkeruussa tiedot toimitetaan puolipiste-eroteltuina csv-tiedostoina. Tiedoston ensimmäiselle riville tulee kenttien nimet mallitiedostossa annetussa muodossa. Tiedonkeruun mallitiedostot löytyvät viimeistään joulukuussa Mallitiedostot-osion vuosikohtaisilta alasivuilta. Mallitiedostoissa on esimerkkirivejä, jotka kuvaavat kuvitteellisen korkeakoulun toimintaa.

Tiedoston kenttiin syötettävän tiedon muoto on kuvattu käsikirjassa kohdissa "tiedon muoto". Joissain tapauksissa yksi kerättävä tieto on jaettu tiedostossa useampaan kenttään. Kenttiä korkeakoulu ja vuosi ei ole mainittu erikseen jokaisessa tiedonkeruun ohjeistuksessa, vaikka ne kerättäisiinkin tiedostossa.

Tiedonkeruissa eri rivien määrittelevien tietojen pitää olla uniikkeja. Tiedonkeruun lataus tuottaa virheilmoituksen, mikäli tiedonkeruussa on kaikkien määrittelevien tietojen osalta identtisiä rivejä, ts. rivejä, joissa esim. ammattikorkeakoulu ja koulutusalatieto ovat identtisiä ja vain mittaritieto erilainen.

Tiedoston merkistökoodaus tunnistetaan ja pyritään muuttamaan automaattisesti UTF-8 –merkistökoodaukseen silloin kuin se on mahdollista. Valitettavasti Microsoft Excel -työkirjan tallentaminen vaaditussa merkistökoodauksessa ei onnistu suoraan Excel-ohjelmasta käsin. Lisää tiedonkerun teknisiä ohjeita täällä.

 • No labels