Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on luonnosvaiheessa.


Tiedonkeruulomake AMK-8-FHI-julkaisut

Esimerkkikuva julkaisutiedonkeruun tiedostosta

Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM:n ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan.

Julkaisutyyppi: Julkaisutyyppiluokittelun mukainen arvo. Julkaisutyyppiluokittelu löytyy luvusta 7.5.

Tieteenala: Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3 tai 4 -numeroinen arvo (esim. 212), lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN). Erittelemätön tieteenalakoodia voidaan käyttää julkaisutyypeissä F, H ja I. Tieteenalaluokitus löytyy luvusta 7.3.

Ohjauksen ala: Ohjauksen ala -luokittelun mukainen arvo. Luokittelu löytyy luvusta 7.2.

Julkaisumaa (julkaisun kansainvälisyys) seuraavan luokittelun mukaan:

Koodi             Selite

0                    Kotimainen julkaisu
1                    Kansainvälinen julkaisuJulkaisutyypin F tiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

  • No labels