Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjan status


Tiedonkeruun käsikirja 2021 on luonnosvaiheessa.


Tiedonkeruulomake YO-11-opintopisteet-harjoittelukouluissa

Esimerkkikuva harjoittelukouluissa suoritettujen opintopisteiden tiedonkeruulomakkeesta

Kuvaus

Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet. Ohjauksen alaksi merkitään kasvatustiede (1). Kerätään seuraavissa alakategorioissa:

  •     Luokanopettajaharjoittelu
  •     Aineenopettajaharjoittelu
  •     Erityisopettajat
  •     Opinto-ohjaajat
  •     Lastentarhanopettajat
  •     Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
  •     Muut opettajankoulutusryhmät
  • No labels