Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2023 on lukittu.


4.2.6 Harjoittelukoulut

Tiedonkeruulomake YO-6-harjoittelukoulut

Esimerkkikuva harjoittelukoulut-tiedonkeruun lomakkeesta

Erillisessä harjoittelukoulutiedonkeruussa kerätään tietoja harjoittelukoulujen oppilaista ja harjoittelukoulun toiminnasta. Harjoittelukouluihin liittyviä tietoja kerätään myös henkilöstötiedonkeruun (4.2.1), opintopistetiedonkeruun (3.1.4) ja tilatiedonkeruun (4.2.5) yhteydessä.

Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

4.2.6.1 Harjoittelukoulun oppilaat

Kuvaus

Oppilasmäärä kalenterivuonna kevät- ja syyslukukauden keskiarvona. Jaottelu seuraavasti:

  • yhteensä
  • esiopetus
  • perusopetuksen vuodet 16
  • perusopetuksen vuodet 79
  • lukio

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa viisi saraketta kullekin, yksi em. ryhmälle, joihin merkitään tiedot kokonaislukuna.

4.2.6.2 Harjoittelukoulun kokonaistuntimäärä

Kuvaus

Syyslukukauden työsuunnitelmasta poimittu kokonaistuntimäärä viikkotunteina, joka on säännöllisen palkanmaksun perustana.

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.

4.2.6.3 Harjoittelukoulun opettajankoulutustehtävien kokonaisviikkotunnit

Kuvaus

Opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä. Harjoittelukoulun toimintamenomäärärahoilla maksettavista opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä (esimerkiksi ohjaus, koordinointi, didaktiikan opetus, demonstraatiokoulutus, täydennyskoulutus).

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.


  • No labels