Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietoa kyselystä

AVOP on Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Opiskelijan HAKA-kirjautumisen avulla haetaan henkilön opiskeluoikeuteen liittyviä tietoja VIRTA-opintotietopalvelusta taustatiedoksi AVOP-kyselyn vastaajatunnuksen luomiseksi ja sähköisen palautteen antamisen mahdollistamiseksi. Henkilön yksilöiviä tunnisteita ei välitetä eteenpäin itse AVOP-kyselyyn ja annettua palautetta käsitellään anonyymisti.

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry.

Kyselyn tulokset

Ammattikorkeakoulujen henkilökunta voi tarkastella kyselyn tuloksia reaaliaikaisesti Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun avulla. Katseluoikeudet (Arvo-katselija) voi anoa Opintopolun virkailijantyöpöydän kautta (Omat tiedot)

Kyselyn tuloksista johdettuja tilastoraportteja on avoimesti saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Katso lisää: avop.fi

  • No labels