Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen, valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yliopistojen koulutuksen kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Kukin opiskelija vastaa kyselyyn kerran opintojensa aikana. Kutsu vastata kyselyyn lähetetään kaikille kandidaatiksi valmistuville tai vastaavat opinnot suorittaneille opiskelijoille.

Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta eri aloilla. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva opiskelijoiden opintoja koskevista kokemuksista. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, entistä parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Kandipalautteen tulokset vaikuttavat myös yliopistojen rahoitukseen. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 3 % yliopistoille osoitetusta perusrahoituksesta, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Katso lisää: Kandipalaute Unifin sivuilla

  • No labels