3.7. Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.7. Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tiedonkeruulomake AMK 8, maahanmuuttajien valmentava koulutus:

3.7.1. Kerättävät tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

3.7.1.1. Maahanmuuttajien valmentavaan koulutuksen osallistujat

Kuvaus

Ammattikorkeakouluissa tarjottavaa maksutonta ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille riittävät valmiudet hakeutua ammattikorkeakouluopintoihin ja menestyä niissä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on kaksi kohtaa:

  1. Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevien miesten lukumäärä
  2. Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevien naisten lukumäärä

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
    Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.