4.1. Ammattikorkeakoulut ja niiden oppilaitosnumerot

 

Käsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.1. Ammattikorkeakoulut ja niiden oppilaitosnumerot

 

02467             Hämeen ammattikorkeakoulu

02469             Karelia-ammattikorkeakoulu 

02470             Lahden ammattikorkeakoulu

02471             Oulun seudun ammattikorkeakoulu

02472             Seinäjoen ammattikorkeakoulu

02473             Kajaanin ammattikorkeakoulu

02504             Jyväskylän ammattikorkeakoulu

02506             Mikkelin ammattikorkeakoulu

02507             Satakunnan ammattikorkeakoulu

02509             Turun ammattikorkeakoulu

02535             Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola

02536             Centria-ammattikorkeakoulu

02537             Savonia-ammattikorkeakoulu

02608             Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

02609             Saimaan ammattikorkeakoulu

02623             Diakonia-ammattikorkeakoulu

02627             Vaasan ammattikorkeakoulu

02629             Laurea-ammattikorkeakoulu

02630             Tampereen ammattikorkeakoulu

02631             Humanistinen ammattikorkeakoulu

10056             Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

10065             Metropolia ammattikorkeakoulu

10066             Yrkeshögskolan Novia

10108             Lapin ammattikorkeakoulu

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
    Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.