4.3. Tieteenalaluokitus 2010

 

Käsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.3. Tieteenalaluokitus 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että korkeakoulujen tutkimustoimintaa koskevissa tiedonkeruissa tullaan käyttämään uudistettua tieteenalaluokitusta. 2010 tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman ns. Frascati oppaan tieteenalojen FOS-luokitteluun.

Tieteenalaluokitus 2010 (henkilöstö- ja julkaisutiedonkeruu)

Luonnontieteet

111                 Matematiikka
112                 Tilastotiede
113                 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
114                 Fysiikka
115                 Avaruustieteet ja tähtitiede
116                 Kemia
1171               Geotieteet
1172               Ympäristötiede
1181               Ekologia, evoluutiobiologia
1182               Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
1183               Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
1184               Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
119                 Muut luonnontieteet

 

Tekniikka

211                 Arkkitehtuuri
212                 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
213                 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
214                 Kone- ja valmistustekniikka
215                 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
216                 Materiaalitekniikka
217                 Lääketieteen tekniikka
218                 Ympäristötekniikka
219                 Ympäristön bioteknologia
220                 Teollinen bioteknologia
221                 Nanoteknologia
222                 Muu tekniikka

 

Lääke- ja terveystieteet

3111               Biolääketieteet
3112               Neurotieteet
3121               Sisätaudit
3122               Syöpätaudit
3123               Naisten- ja lastentaudit
3124               Neurologia ja psykiatria
3125               Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
3126               Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
313                 Hammaslääketieteet
3141               Terveystiede
3142               Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
315                 Liikuntatiede
316                 Hoitotiede
317                 Farmasia
318                 Lääketieteen bioteknologia
319                 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

 

Maatalous- ja metsätieteet

4111               Maataloustiede
4112               Metsätiede
412                 Kotieläintiede, maitotaloustiede
413                 Eläinlääketiede
414                 Maatalouden bioteknologia
415                 Muut maataloustieteet

 

Yhteiskuntatieteet

511                 Kansantaloustiede
512                 Liiketaloustiede
513                 Oikeustiede
5141               Sosiologia
5142               Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
515                 Psykologia
516                 Kasvatustieteet
517                 Valtio-oppi, hallintotiede
518                 Media- ja viestintätieteet
519                 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
520                 Muut yhteiskuntatieteet

 

Humanistiset tieteet

611                 Filosofia
6121               Kielitieteet
6122               Kirjallisuuden tutkimus
6131               Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
6132               Kuvataide ja muotoilu
614                 Teologia
615                 Historia ja arkeologia
616                 Muut humanistiset tieteet

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
    Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.