Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Kopio sivusta Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille)

---

Julkaisutyyppiluokituksen ja attribuuttipohjaisen luokittelun vastaavuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Esimerkiksi julkaisutyyppi A1 vastaa attribuuttipohjaisessa luokittelussa seuraavia attribuutteja

<MuotoKoodi> 0 
<YleisöKoodi> 0
<EmojulkaisuntyyppiKoodi> 0
<ArtikkelityyppiKoodi> 1
<VertaisarvioituKytkin> 1

Kaikilla julkaistyypeillä on vastaavuus attribuuttipohjaisessa luokittelussa. Muutama julkaisutyyppi voidaan määritellä useamman attribuutin mukaan, joita kyseinen julkaisutyyppi vastaa. Esim. julkaisutyyppi C2 vastaa kaikkia arvoja elementissä EmojulkaisuntyyppiKoodi.


MuotoKoodi

Teksti [1]

0 = artikkeli

1 = erillisteos

2 = toimitustyö

3 = abstrakti*

4 = posteri*

5 = blogikirjoitus


Pakollinnen kenttä

YleisöKoodi

Teksti [1]

0 = tieteellinen

1 = ammatillinen

2 = yleistajuinen


Pakollinen kenttä

EmojulkaisuntyyppiKoodi

Teksti [0..1]

0 = lehti

1 = kokoomateos

2 = konferenssialusta

3 = verkkoalusta


Ilmoitetaan, poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos)

ArtikkelityyppiKoodi

Teksti [0..1]

0 = muu artikkeli

1 = alkuperäisartikkeli

2= katsausartikkeli

3= data-artikkeli


Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli)

VertaisarvioituKytkin

Teksti [0..1]

0 = ei-vertaisarvioitu

1 = vertaisarvioitu

RaporttiKytkin

Teksti [0..1]

0 = ei-raportti

1 = raportti

OpinnäyteKoodi

Teksti [0..1]

0 = monografiaväitöskirja

1 = kokoomaväitöskirja

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
A1 (Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)00011

Sallittu: tyhjä, 0

/
A1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioitu data-artikkeli)00031

Sallittu: tyhjä, 0

/
A2 (Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)00021Sallittu: tyhjä, 0/
A3 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)00101Sallittu: tyhjä, 0/
A4 (Artikkeli konferenssijulkaisussa)00201Sallittu: tyhjä, 0/
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
B1 (Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä)00000Sallittu: tyhjä, 0/
B1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton data-artikkeli)00030Sallittu: tyhjä, 0/
B2 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)00100Sallittu: tyhjä, 0/
B3 (Vertaisarvioimaton artikkeli konf.julkaisussa)00200Sallittu: tyhjä, 0/
Esim. proceedings abstrakti302/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
Esim. posteri402/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
Tieteelliset kirjat
C1 (Kustannettu tieteellinen erillisteos)10//1Sallittu: tyhjä, 0/
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle lehdelle)200/1Sallittu: tyhjä, 0/
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle)201/1Sallittu: tyhjä, 0/
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle konferenssialustalle)202/1Sallittu: tyhjä, 0/
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
D1 (Artikkeli ammattilehdessä)10Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D1 (Artikkeli ammattilehdessä, blogikirjoitus)513/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D2 (Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)0110Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D3 (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa)0120Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D4 (Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)11/
/Sallittu: tyhjä, 01/
D5 (Ammatillinen kirja)11//Sallittu: tyhjä, 00/
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle lehdelle)210/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle kokoomateokselle)211/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle konferenssialustalle)212/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
E1 (Yleistajuinen artikkeli, lehdessä)0200Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E1 (Yleistajuinen artikkeli, kokoomateoksessa)0210Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E1 (Yleistajuinen artikkeli, blogikirjoitus)523/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E2 (Yleistajuinen monografia)12//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E2 (tieteellinen, ei-vertaisarvioitu teos)10//0Sallittu: tyhjä, 0/
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle lehdelle)220/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle kokoomateokselle)221/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle konferenssialustalle)222/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0/
Opinnäytteet
G4 (Monografiaväitöskirja)10//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 00
G5 (Artikkeliväitöskirja)10//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 01

* = Julkaisu ei kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Julkaisun tilakoodi tarkistetaan Virrassa arvolle 3 ("TTV/VALMIS")

/ = kentässä ei saa olla arvoa

Sallittu: tyhjä, 0 = voi ilmoittaa joko arvon 0 tai jättää kentän tyhjäksi
  • No labels