2. Tietojen toimittaminen

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

2.1. Tietojen toimituksen aikataulu

Viimeistään 29.1.2016

 • Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina -tiedonkeruu
 • Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Viimeistään 29.2.2016

 • Henkilöstötiedonkeruu
 • Opintopistetiedonkeruu
 • Opettaja- ja tutkijavierailujen tiedonkeruu
 • Tilatiedonkeruu
 • Toimipistetiedonkeruu
 • Harjoittelukoulujen tiedonkeruu

Viimeistään 14.3.2016

 • Julkaisutiedonkeruu

Viimeistään 31.3.2016

 • Taloustiedonkeruu


Huom. Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruun lomake on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.

2.2. Tiedostomuoto

Tiedot toimitetaan puolipiste-eroteltuina csv-tiedostoina. Tiedoston ensimmäiselle riville tulee kenttien nimet mallitiedostossa annetussa muodossa. Mallitiedostot löytyvät joulukuussa 2015 osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/suorat/2015+yliopistojen+mallitiedostot. Mallitiedostoissa on esimerkkirivejä, jotka kuvaavat kuvitteellisen korkeakoulun toimintaa. Taloustiedonkeruun osalta tiedot tallennetaan ja toimitetaan excel-syöttöpohjen kautta.

Tiedoston kenttiin syötettävän tiedon muoto on kuvattu käsikirjassa kohdissa "tiedon muoto". Joissain tapauksissa yksi kerättävä tieto on jaettu tiedostossa useampaan kenttään. Kenttiä yliopisto ja vuosi ei ole mainittu erikseen jokaisessa tiedonkeruussa, vaikka ne kerättäisiinkin tiedostossa.

Tiedonkeruissa eri rivien määrittelevien tietojen pitää olla uniikkeja. Tiedonkeruun lataus tuottaa virheilmoituksen, mikäli tiedonkeruussa on kaikkien määrittelevien tietojen osalta identtisiä rivejä, ts. rivejä, joissa esim. yliopisto ja koulutusalatieto ovat identtisiä ja vain mittaritieto erilainen.

Julkaisutiedonkeruun osalta tiedoston merkistökoodaus tarkistetaan tiedonkeruun yhteydessä ja muulla kuin UTF-8 -merkistökoodauksella toimitetut tiedostot hylätään. Muissa tiedonkeruissa tiedoston merkistökoodaus tunnistetaan ja pyritään muuttamaan automaattisesti UTF-8 –merkistökoodaukseen silloin kuin se on mahdollista.

Valitettavasti Microsoft Excel -työkirjan tallentaminen vaaditussa merkistökoodauksessa ei onnistu suoraan Excel-ohjelmasta käsin. Julkaisutiedonkeruun teknisen toteutuksen osalta löytyy ohjeistus osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/tutki/2.+Julkaisutiedonkeruun+tekninen+toteutus.

2.3. Muut tiedonkerääjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omien tiedonkeruidensa lisäksi hyväksi Tilastokeskuksen keräämiä tietoja (opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut, tutkinnon suorittaneiden sijoittumistiedot sekä t&k-toiminnan tiedonkeruut), Opetushallituksen toimittamia tietoja opiskelijavalinnoista sekä Cimon toimittamia tietoja opiskelijaliikkuvuudesta.

2.4. Lisätietoja

Lisätietoa tiedonkeruista saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Jukka Haapamäeltä (puh. 0295 3 30088, jukka.haapamaki (ät) minedu.fi).

 • No labels

2 Comments

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta

 2. Unknown User (jmhytone@jyu.fi)

  Tekstissä oleva linkki https://confluence.csc.fi/display/suorat/2015+yliopistojen+mallitiedostot vie edelleen vuoden 2014 mallitiedostoihin. Linkin teksti on oikein, mutta linkin kohde on jäänyt päivittämättä.