3. Tiedonkeruut

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.1. Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu

3.2. Opintopistetiedonkeruu

3.3. Julkaisutiedonkeruu

3.4. Toimipistetiedonkeruu

3.5. Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

3.6. Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina

3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut

3.8. Tilatiedonkeruu

3.9. Harjoittelukoulut

3.10. Taloustiedonkeruu

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta