3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut

Tiedonkeruulomake YO 7, opettaja- ja tutkijavierailut:


Opettaja- ja tutkijavierailuissa kerätään tiedot sekä yliopiston henkilökunnan opettaja- ja tutkijavierailuista ulkomaisiin yliopistoihin, korkeakouluihin sekä tutkimusorganisaatioihin (ml. yritykset) että ulkomaalaisista yliopistoista, korkeakouluista sekä tutkimusorganisaatioista (ml. yritykset) Suomeen tehtävistä opettaja- tai tutkijavierailuista.

Vierailut jaotellaan lyhyisiin ja pitkiin vierailuihin. Lyhyt vierailu tarkoittaa vähintään viikon (viisi työpäivää) kestänyttä vierailua ja pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Tiedot jaotellaan myös vierailun ensisijaisen kohde/lähtömaan mukaan. Kohdemaa tarkoittaa maata johon vierailu suuntautuu. Mikäli vierailu koostuu kahdesta toisistaan riippumattomasta vierailusta (samalla matkalla on kaksi erillistä osaa), ne voidaan laskea kahdeksi eri vierailuksi. Vierailun lähtömaa tarkoittaa sen korkeakoulun sijaintimaata, josta Suomeen vierailulle tullut henkilö saapuu.

Vierailuiksi lasketaan vain tutkimustyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esim. pelkkää konferenssiin osallistumista ei lasketa vierailuksi. Tiedot kerätään yliopistoon palvelussuhteessa olevilta sekä niiltä jatko-opiskelijoilta, jotka A) osallistuvat aktiivisesti jatkotutkinto-opetukseen opiskelijoina ja B) ovat saaneet säännöllistä apurahaa vähintään 6 yhtäjaksoista kuukautta.

Opettaja- ja tutkijavierailuiksi Suomeen lasketaan kuuluvaksi yliopistoissa vähintään yhden viikon (tarkoittaa viittä työpäivää) yhtäjaksoisesti työskennelleet ulkomaalaisista korkeakouluista tulleet vierailijat. Ei kuitenkaan pysyväisluonteisesti palkattuja ulkomaisia henkilöitä, eikä yliopistossa jatkotutkintoa suorittavia opiskelijoita. Pysyväisluontoisen palkkauksen raja on yli vuoden kestävä yhtäjaksoinen työskentely.

Tiedot kerätään per vierailu, yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja per kalenterivuosi. Vierailu merkitään sillä kalenterivuodelle, jona se on alkanut.

Tiedot kerätään koulutusalatasolla.

3.7.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi, yliopisto ja koulutusalatasolla.

3.7.1.1. Vierailun kohde / lähtömaa

Kuvaus

Vierailun kohde/ lähtömaa. Kohdemaa tarkoittaa maata johon vierailu suuntautuu. Mikäli vierailu koostuu kahdesta toisistaan riippumattomasta vierailusta, ne voidaan laskea kahdeksi eri vierailuksi. Vierailun lähtömaa tarkoittaa sen korkeakoulun maata, josta Suomeen vierailulle tullut henkilö saapuu.

Maa ei voi olla Suomi.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. "840".

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.7.1.2. Vierailun tehneen henkilön tutkijanuravaihe

Kuvaus

Lähteneen henkilön tutkijanuravaihe. Tulevilla vierailijoilla merkitään nollaksi.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. "1".

Koodi             Selite

0                    Tuleva vierailija (ei tietoa)
1                    I. porras (Tutkijakoulutettava/ Nuorempi tutkija, jne.)
2                    II porras (Tutkijatohtori, jne.)
3                    III porras (Yliopistonlehtori, jne.)
4                    IV porras (Professori/Akatemiaprofessori/Tutkimusprofessori/Tutkimusjohtaja, jne.)
5                    Tuntiopettaja

3.7.1.3. Vierailutyyppi

Kuvaus

Vierailutyyppitieto kertoo onko vierailu lyhyt vai pitkä sekä onko vierailu Suomeen vai Suomesta. Ko. käsitteiden määritelmät ovat yllä.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo:

Koodi             Selite

1                     pitkä lähtevä
2                     pitkä tuleva
3                     lyhyt lähtevä
4                     lyhyt tuleva

3.7.1.4. Opettaja ja tutkijavierailujen lukumäärä

Kuvaus

Opettaja- ja tutkijavierailujen lukumäärä.

Tiedon muoto

Tieto kokonaislukuna, esim. "1".

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta