3.8. Tilatiedonkeruu

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.8. Tilatiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO 8, tilat:


Tilatiedonkeruussa kerätään tiedot yliopistojen käytössä olevista huoneistoneliömetreistä. Tiedot kerätään erikseen yliopistokiinteistöosakeyhtiöitten tiloista (osakeyhtiöittäin), muista vuokratiloista sekä erikseen tiedot harjoittelukoulujen käytöissä olevista tiloista. Tiedonkeruussa sovelletaan valtionvarainministeriön käynnistämän virastojen toimitilatiedonkeruun tapaan Optimaze- järjestelmän mukaisesti tai vastaavasti määriteltyjä huoneistoneliömetrialoja.

3.8.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

3.8.1.1. Yliopistokiinteistöyhtiön toimitilat

Kuvaus

Yliopistojen käytössä olevat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamat tilat.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kohta jokaiselle yliopistokiinteistöt osakeyhtiölle.

  1. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  2. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
  3. Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.

3.8.1.2. Muut vuokratilat

Kuvaus

Yliopistojen käytössä olevat muut kuin yliopistokiinteistöt osakeyhtiöiden tilat.

Tiedon muoto

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.

Suhde korkeakoulujen tietomalliin (XDW-malli)

Neliömäärien summa niistä korkeakoulun tiloista, joihin liittyy roolilla vuokranantaja Ulkoinen organisaatio  joka ei ole organisaatiotyypiltään yliopistokiinteistöyhtiö.

3.8.1.3. Harjoittelukoulujen tilat

Kuvaus

Yliopistojen harjoittelukoulujen käytössä olevat tilat.

Tiedon muoto

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta