3.9. Harjoittelukoulut

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.9. Harjoittelukoulut

Tiedonkeruulomake YO 9, harjoittelukoulut:


Erillisessä harjoittelukoulutiedonkeruussa kerätään tietoja harjoittelukoulujen oppilaista ja harjoittelukoulun toiminnasta. Harjoittelukouluihin liittyviä tietoja kerätään myös henkilöstötiedonkeruun (3.1.), opintopistetiedonkeruun (3.2.) ja tilatiedonkeruun (3.8.) yhteydessä.

3.9.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

3.9.1.1. Harjoittelukoulun oppilaat

Kuvaus

Oppilasmäärä kalenterivuonna kevät- ja syyslukukauden keskiarvona. Jaottelu seuraavasti:

  • yhteensä
  • esiopetus
  • perusopetuksen vuodet 1-6
  • perusopetuksen vuodet 7-9
  • lukio

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa viisi saraketta kullekin, yksi em. ryhmälle, joihin merkitään tiedot kokonaislukuna.

3.9.1.2. Harjoittelukoulun kokonaistuntimäärä

Kuvaus

Syyslukukauden työsuunnitelmasta poimittu kokonaistuntimäärä viikkotunteina, joka on säännöllisen palkanmaksun perustana.

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.

3.9.1.3. Harjoittelukoulun opettajankoulutustehtävien kokonaisviikkotunnit

Kuvaus

Opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä. Harjoittelukoulun toimintamenomäärärahoilla maksettavista opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä, (esimerkiksi ohjaus, koordinointi, didaktiikan opetus, demonstraatiokoulutus, täydennyskoulutus).

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta