4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

Yliopistojen tunnuksina uusissa tiedonkeruissa käytetään Tilastokeskuksen 5-numeroista oppilaitostunnusta. Oppilaitostunnukset kattavat kaikki koulutusasteet ja tunnusten käyttö helpottaa yliopistotietojen käyttöä opetus- ja kulttuuriministeriön tietokannoissa.

Yliopistojen oppilaitostunnukset:

01901             Helsingin yliopisto        
01903             Åbo Akademi                 
01904             Oulun yliopisto             
01905             Tampereen yliopisto         
01906             Jyväskylän yliopisto        
01910             Svenska handelshögskolan
01913             Vaasan yliopisto  
01914             Lappeenrannan tekn. yliopisto
01915             Tampereen tekn. yliopisto   
01918             Lapin yliopisto     
10076             Aalto yliopisto
10088             Itä-Suomen yliopisto  
10089             Turun yliopisto
10103             Taideyliopisto

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta