4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

Koulutusalaluokittelu 1995 tarkoittaa yliopistojen tutkintoasetuksessa käytettyjä koulutusaloja, joiden virallinen nimitys on opetushallinnon opintoalaluokitus 1995. Yliopistojen tilastointi ja mm. tutkintotavoitteet perustuvat tälle koulutusalaluokittelulle.

Yliopistojen käytössä olevat koulutusalat:

75                  Teologinen
76                  Humanistinen
77                  Taideteollinen
78                  Musiikkiala
79                  Teatteri- ja tanssiala
80                  Kasvatustieteellinen
81                  Liikuntatieteellinen
82                  Yhteiskuntatieteellinen
83                  Psykologia
84                  Terveystieteet
85                  Oikeustieteellinen
86                  Kauppatieteellinen
87                  Luonnontieteellinen
88                  Maatalous metsätieteellinen
89                  Teknillistieteellinen
90                  Lääketieteellinen
91                  Hammaslääketieteellinen
92                  Eläinlääketieteellinen
93                  Farmasia
94                  Kuvataideala

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta