Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työtila on tarkoitettu EU tietosuoja-asetuksen implementoinnin tukemiseen suomalaisissa korkeakouluissa. Lukuoikeus on kaikilla eduuni-rekisteröityneillä.

Työtilaan kerätään tietoa asetuksen implementaation etenemisestä, vastuuhenkilöistä ja hyvistä käytänteistä.

Työtilaan pääset tästä (pääsy rajattu)

  • No labels