Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 • AAPA:n ja FUCIO:n yhteistyötila korkeakouluille (pääsy rajattu)
  • EU tietosuoja-asetus ja korkeakouluyhteistyö -tilaisuus 13.3.2017: todettiin tarve yhteistyölle ja verkostoitumiselle

 • Arene on perustanut työryhmän
 • Yliopistoilla SEC-työvaliokunta
 • Korkeakoulujen opiskelu ja opetus
  • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä 
   • 8.2.2017 kokous: Jukka Kohtasen, VY, aloite EU:n tietosuoja-asetusten soveltamisesta opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon tietojärjestelmiin Suomessa
    • Synergiaryhmässä
     • Kerätään minimivaatimukset eri ekosysteemeistä
     • Kerätään tunnistettuja tilanteita, jotka tulee ratkaista/yhdessä sopia
     • Pohditaan tarvetta Ekosysteemiryhmää laajemmalle kokoonpanolle, jossa edustettuna tietosuojavastaavat
     • Tavoite: vähintään tietojärjestelmien vaatimat muutokset tiedossa: työkokous 6.4.2017 (materiaali), työpaja 2.5.2017 (materiaali)
    • Kootaan pääsihteereiden ja koordinaattoreiden kesken yhteistä tilannekuvaa (ml. Arenen ja Unifin toimet)
   • 20.3.2017 kokous: prosessimuutosten kuvaaminen ja checklist. Aikajana muutostenhallintaan. Tietovarastoinnin huomiointi.
   • 26.9.2017 Synergian kokous: pohdittiin rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja tietosuoja-asetukseen liittyviä kysymyksiä, linkki

  • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän aloituskokous 11.5.2017
 • Tietosuojavastaavien verkosto
  • Korkeakoulut nimenneet tietosuojavastaavia ja kokouksessa jakaannuttiin neljään pienryhmään:
   • opetus ja opiskelun tuki
   • tutkimus ja tki
   • arkisto ja asiakirjat
   • muut palvelut
   • Linkki materiaaleihin (vain ryhmän jäsenille)

Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt


 • No labels