Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Milloin EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan?
EU:n tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016, ja sitä ryhdytään soveltamaan ensi keväänä eli 25.5.2018. Sen jälkeen tulisi henkilötietojen käsittelyn olla asetuksen mukaista.

Mitä EU:n tietosuoja-asetus koskee?
EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa. Koska kyseessä on kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettava asetus, on tarkoituksena yhdenmukaistaa eurooppalaista tietosuojasääntelyä ja tällä tavoin edistää EU:n digitaalisia sisämarkkinoita. Asetus sisältää kohtia, joissa on kansallista liikkumavaraa eli joista säädetään tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä. Vanhat säädökset henkilötietojen käsittelystä voivat siksi jäädä voimaan joillain aloilla.

  • No labels