Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

  • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) asettama asiantuntijaryhmä julkaisee vuoden 2017 aikana tietosuojaa ja tietoturvallisuutta edistäviä videokoulutuksia ja nettitestejä.
  • materiaalia myös ruotsiksi ja englanniksi
  • http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? opas

Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan kaytannesaannot


Tietosuojan tukityökalu, Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausryhmän (VAHTI) ohjesivustolta

Opi tietosuojaa sivusto

  • Suomen tietosuojapalvelut Oyn nettisivut, joilla ohjeita, vinkkejä ja linkkejä tietosuoja-asetukseen
  • opitietosuojaa.fi

Britannian tietosuojaviranomaisen GDPR-opas:

https://dpreformdotorgdotuk.files.wordpress.com/2016/03/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/guidance-what-to-expect-and-when/

  • No labels