Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa ja tietosuoja-asioita varten korkeakoulukentällä on useita eri työryhmiä ja verkostoja. Alla työryhmien ja verkostojen tuottamia materiaaleja sekä linkkejä niiden työtiloihin. Osaan pääsy on rajattu työryhmien ja verkostojen jäsenille, osa on avoimia kaikille.

  • No labels