Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietosuoja-asetuksessa on pyritty suojaamaan erityisesti lapsia esimerkiksi entistä selkeämmällä oikeudella tulla unohdetuksi.

Asetuksen mukaan suostumus lapsen tietojen käsittelyyn on saatava vanhemman vastuussa olevalta henkilöltä. Jäsenvaltiot voivat määritellä suostumusta edellyttävän ikärajan 13 ja 16 ikävuoden välille.

Tämän erityissäännöksen tarkoitus on suojata lapsia painostukselta jakaa henkilötietojaan ilman täyttä ymmärrystä seurauksista. Lisäksi asetuksessa määritetään, että vanhemman vastuussa olevan henkilön suostumus ei ole välttämätön, jos on kyse suoraan lapselle tarjottavista ennaltaehkäisy- tai neuvontapalveluista.

Ikäraja määritellään kansallisesti.

Lapsiasiainvaltuutetun lausunto EU:n uleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan mukaisesta ikärajasta on tässä.

  • No labels