Blog from November, 2017

Linkki ohjausryhmän asialistalle: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Kokous+4.12.2017.

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Johtoryhmän kuulumiset
  2. Tutkimustietovarannon tietomallin 1. luonnos
  3. Hanketietovarannon eteneminen
  4. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehityssuunnitelma vuodelle 2018
  5. Tutkimustietovarannon portaali
 4. Tiedoksi: tietosuojalain tilannekatsaus
 5. Eurooppalaisen julkaisutietovirran pilotointi
 6. Vipusen julkaisuraportit
 7. Muut asiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Vuoden 2018 kokoukset
  2. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa keskustelemaan kokouksen aiheista tai muista tutkimustietovarantoon liittyvistä asioista!