Aika: 14.2.2019 klo 10-13

Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianinkatu 30, Kaisa-sali, h. 7062, 7krs.

Paikalla:

 • Alessandro Foi; TTY
 • Pirjo-Leena Forsström; CSC
 • Katja Fält; TAU
 • Jussi-Pekka Hakkarainen; Kansalliskirjasto
 • Tua Hindersson-Söderholm; Hanken
 • Anne Holappa; Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys
 • Nina Hynnä; Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Miki Kallio; OY
 • Anne Karhapää; UEF
 • Sofia Kuitunen, HY
 • Jaani Kuusela; Turun AMK
 • Mari Elisa (MEK) Kuusniemi; HY/Tuuli
 • Anttoni Lehto; Turun AMK
 • Iiris Malinen    HY
 • Perttu Pohjola; HY
 • Toni Pulliainen; Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Maria Rehbinder; Aalto
 • Tomi Rosti; UEF
 • Manna Satama; Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr
 • Annamari Turunen; UEF
 • Turkka Näppilä, TAU

Ohjelma

Klo 10:00 - 10:30 Kahvit


Klo 10:30 - 10:50 Tutkimusdataan  kohdistuvien immateriaalioikeuksien omistajuus ja  lisensiointi, Maria Rehbinder

Klo 10:50 - 11:20 Työpaja: nykytilan haasteet ja tavoitetilan kriittiset kohdat, fasitoijina MEK ja Anne

 1. Haasteseinä
  • Materiaalit: Haasteiden keräämiseen värillinen paperi, teippiä
 2. Ryhmätyö: Unelmointia

   1. Missä kohdin tutkijan polkua organisaatio voisi tarjota tarkistuspisteen/proaktiivista palvelua omistajuusasioissa?
   2. Mitä kyseisessä kohdin tehtäisiin?
   3. Mihin jo olemassa oleviin prosesseihin tarkastuspisteet/palvelut voisi kytkeä?
   4. Keitä toimijoita kuhunkin kohtaan tarvitaan?

Klo 11:20 - 12:00 Keskustelua

Muistio


Kooste

Ehdotuksia vaiheista, joissa tukiprosessi tarvitaanEhdotuksia tarjottavasta tuestaHuomioita
Henkilö tulee organisatioon töihin
 • Työsopimuksen tekovaihe
 • Perehdyttämisvaihe
 • Datainventaario henkilön mukana tulevista datoista 
 • Tietopaketti organisaation toimintaperiaatteista osaksi perehdyttämispakettia
  • Selkeät ohjeet siitä kenellä on vastuu ja mistä saa apua
  • Ohjeet siitä miten kiistatilanteet ratkaistaan
 • Oikeuksien siirtosopimukset osana työsopimusta (jos organisaatiolla on tällainen toimintatapa)
 • Tukihenkilö/tiedekunta (muu toimintayksikkö)
  • osaa neuvoa
  • vastaa ohjeiden ajantasaisuudesta
  • järjestää koulutuksia esim. yhteistyössä datatuen kanssa
 • Kuka kerää ja hallinnoi datainventaarion tiedot?
 • Kuka vastaa, ettei luvattomia datoja oteta käyttöön?
 • PI ei voi olla vastuussa yksin ilman tukea
 • Oikeaa tietoa tarvitaan epämääräisten mielikuvien tilalle

Tunnistettiin yleisiä mielikuvia:

 • "Tutkimusryhmän omistaa datan."
 • "PI:llä on oikeus määrätä koko ryhmän datasta."

Tutkimusprojektin aloitus

 • Tutkimussuunnitelman tekovaihe
 • Rahoitussopimusten tekovaihe
  • Ulkopuolinen tai yliopiston oma rahoitus

Aiheistonhallintasuunnitelma

 • Sopimus oikeuksista hankkeen aikana ja sen jälkeen
 • Rekisterinpitäjän määrittely
 • Varmistetaan, että datanhallinnan prosessit ovat kunnossa
 • Suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytään
  • Hanke saa WBS-numeron vasta kun suunnitelma on hyväksytty

Sopimustuki tutkimusrahoitusprosessin yhteydessä (täydentää edellistä kohtaa)

 • Yhteistyösopimukset
 • Oikeuksien siirtosopimukset
  • Työntekijät ja opiskelijat
 • Henkilötietoja koskevat sopimukset
  • Ohjeet sitä kenen/minkä tahon tulisi olla rekisterinpitäjä

Tekninen tuki

 • Tarjotaan tallennusratkaisut dynaamiselle tutkimusdatalle
 • Tarjotaan säilytysratkaisu valmiille dataseteille
  • Tarvitaan datan jatkokäytön kannalta riittävä metadata (nimetään vastuuhenkilö metadatalle)
 • Aineistonhallintasuunnitelmien tarkastajat tekevät kiinteää yhteistyötä tiedekuntakohtaisten tukihenkilöiden kanssa
 • Rahoittajn ehdot vaikuttavat
Datan julkaisemisvaihe
 • Selkeä ohjeistus
  • ohjeet organisaation käytännöistä, joilla pyritään mm. kiistatilanteiden ehkäisyyn
 • Prosessi kiistatilanteiden ratkaisuun
  • Organisaatiokohtainen prosessi

Henkilö lähtee organisaatiosta
 • Datainventaario henkilön mukaan lähtevistä ja säilytysratkaisuihin jäävistä datoista
  • Mitä, missä ja kuka omistaa
   • Oikeuksien siirto tarpeen mukaan

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation Tutkijan_polku_A3.pptx Feb 12, 2019 by Mari Elisa Kuusniemi
Microsoft Powerpoint Presentation Tutkimusdatan lisensiointi.pptx Feb 13, 2019 by Maria Rehbinder
PDF File OJ_C_2014_198_FULL_FI_TXT.pdf Feb 13, 2019 by Maria Rehbinder
Microsoft Word Document Sopimisen ajankohta.docx Feb 13, 2019 by Maria Rehbinder
Microsoft Word Document Korkeakoulujen tutkimusdatan sopimusprosessin lähteitä 13.2.2019.docx Feb 13, 2019 by Maria Rehbinder
JPEG File IMG_1985.jpg Feb 14, 2019 by Mari Elisa Kuusniemi
JPEG File IMG_1986.jpg Feb 14, 2019 by Mari Elisa Kuusniemi
JPEG File IMG_1987.jpg Feb 14, 2019 by Mari Elisa Kuusniemi
JPEG File IMG_1988.jpg Feb 14, 2019 by Mari Elisa Kuusniemi

 • No labels