Tältä alustalta löytyvä eri organisaatioiden avoimet datanhallintaan liittyvät materiaalit. Tämä alusta on kaikkien vapaasti muokattavissa. Kun linkität tai lisäät powerpoint esityksiä, kuvaile lyhyesti mitä ne sisältävät


Datanhallinnan koulutusmateriaalit

Datanhallinnan koulutusmateriaaleista löydät eri organisaatioiden opetusmateriaalit, kuten esimerkiksi HY:n RDM-basics ja DMP-Tuuli


Datanhallinnan oppaat

Datanhallinnan oppaista löydät eri organisaatioiden datanhallintaan liittyviä oppaita kuten esimerkiksi HY:n documentation guide


Muut materiaalit, kuten esitelmät

  • No labels