EU-EDUNVALVONTA

Puheenjohtaja: Saara Harjula, HY
Sähköpostilista: finnarma-EU


Ryhmän tarkoitus

 • Vahvistaa yhteistyön avulla suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten TKI-politiikan EU-edunvalvontaa
 • Pohtii uusien kansallisten toimintamallien ja tapojen kehittämistä ja käyttöönottoa edunvalvontavalmiuksien ja vaikuttamisen tehostamiseksi
 • Osallistuu tarvittaessa edunvalvonta -ja vaikuttamistyöhön kansallisesti ja EU-tasolla sekä suunnittelee edunvalvonnan edellyttämiä toimenpiteitä ja linjauksia
 • Selvittää ennakoivasti uusien EU:n t&i -aloitteiden linjauksia ja pohtii niiden merkitystä kansallisesti sekä organisaatiotasoilla
 • Huolehtii tarvittavasta tiedonkulusta ja sen eteenpäin viemisestä

EU-edunvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kansallisesti ja EU-tasolla lisäämällä kansallisten toimijoiden välistä avointa ja laajaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.
Ryhmän tavoitteena on kasvattaa ja vahvistaa kansallista tiedonkulkua, vertaistoimintaa ja koordinaatiota. EU-asioiden edunvalvonnan näkökulmasta on olennaista lisätä EU-edunvalvontatoimien etupainotteisuutta kansallisesti sekä Euroopan unionin suuntaan, jotta näkökulmat ja suositukset tulisivat huomioitua asioiden suunnitteluvaiheessa tai jopa tätä ennen

AJANKOHTAISTA EU-edunvalvonta

Ryhmä on perustettu 8.5.2020.


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.

 • No labels