Suomen Akatemian rahoitushaku "FIRI: Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haku 2020" on julkistettu:

11.8.2020
2.9.2020 klo 16.15. Suomen aikaa
20 miljoonaa euroa
1.7.2020-30.11.2021 (rahoituskausi alkaa takautuvasti)

Hakuteksti ja lisätietoja:

https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/tutkimusymparistolle/firi-tutkimusinfrastruktuurit-yhteistyon-alustoina---haku-2020/

Evästys taulukon täyttämiseksi:

Kohtaan "Määräaika" tulee ilmoittaa tutkimusorganisaation sisäisen käsittelyn määräaika FIRI2020-rahoitushakemuksille.


TutkimusorganisaatioMääräaikaMuita huomioita hakua tai infrastruktuureita koskien
Tampereen yliopisto"Ennen hakua"

Yliopisto laatii priorisointilistat valmiiden hakemusten pohjalta (30.9.2020 mennessä).

Yliopistossa talousvastuuta on delegoitu tiedekuntiin, ja FIRI2020-hakemusten vastuullisten tutkijoiden tulee esitellä suunnitelmansa dekaanille ja varmistaa tiedekunnan/yliopiston tuki ennen hakua. Ei keskitettyä aiehakua. (Yliopistotasolla hallinnoidut infran varmistavat yliopiston tuen hakemukselleen esittelemällä suunnitelmansa ennen hakua tutkimuksen vararehtorille.)

Sisäisessä tiedotuksessa huomioidaan etenkin FIRI2019-rahoitushakuun ja FIRI2020-tiekarttahakuun osallistuneet tutkijat.

Turun yliopisto10.8.2020/
20.8.2020
Turun yliopisto on järjestänyt sisäisen aiehaun, jonka deadline on 10.8. Tiedeneuvosto käsittelee hakemukset kokouksessaan 20.8, joka päättää valtuutuksesta hakea ja priorisointilistan järjestyksen.  Sisäinen tiedotus avointa ja kattavaa, mutta lisäksi tiedotetaan kohdistetusti aikaisimpiin FIRI-rahoitushakuihin osallistuneilta tutkijoita.
Aalto-yliopisto24.8.2020Sisäiseen deadlineen pyydetty mahdollisimman pitkällä olevat hakemusluonnokset. Priorisoinnin tekee todennäköisesti Isojen infrojen ohjausryhmä (aikataulu TBD). Hausta tiedotettu kattavasti professorikunnalle, erityiskohdennus FIRI2020-tiekarttahakijoille. 
Helsingin yliopisto14.8.2020Haussa ei tällä kertaa ole erillistä sisäistä aievaihetta, vaan pyydetään mahdollisimman pitkällä olevat varsinaiset hakemukset. Yliopistotason valinnat tuettavista hankkeista tehdään 31.8. Hankkeiden priorisoinnit on suunniteltu tehtävän Akatemian antaman mahdollisuuden mukaisesti deadlinen jälkeen käyttäen valmiita, jo Akatemialle lähetettyjä hakemuksia.
Oulun yliopisto

14.8.2020 & 2.9.2020

Kaksivaiheinen priorisointi. Perustiedot toimitetaan 14.8., ja valtuutus hakea myönnetään ilman priorisointijärjestystä hakuaikana. Valmis hakemus toimitetaan sisäisesti varsinaista priorisointia varten hakuajan päätyttyä 2.9. tutkimusneuvoston (23.9.)  ja tutkimuksen johtoryhmäm (25.9.) arvioitavaksi. Arviointien perusteella priorisointiesitys ja rehtorin päätös 30.9. mennessä.

2

  • No labels