Evästys taulukon täyttämiseksi:


TutkimusorganisaatioMääräaikaMuita huomioita hakua tai infrastruktuureita koskien
Aalto-yliopistoti 10.3.2020Tutkimusinfroilta pyydetään ilmoittamaan aikeistaan hakea tiekarttastatusta 10.3. mennessä täyttämällä templaatti, käytännössä Powerpoint-lomake, jossa pyydetään vastaamaan kuuteen relevanttiin kysymykseen. Nämä ilmoitukset arvioi, ja hakuluvan antaa Aallon infrojen ohjausryhmä (Vasta perustettu, ensimmäinen kokous oli 5.2.). Toisesta vaiheesta ei ole ainakaan vielä puhuttu mitään, joten tämän jälkeen infrat saanevat valmistella lopullisen hakemuksen.
Helsingin yliopistoma 2.3.20

Infroilta pyydetään sähköisen lomakkeen kautta lyhyt kuvaus hankkeesta ja max. 2 sivun aiesuunnitelma sekä budjettihahmotelma. Hakemusten arviointi toteutetaan sekä kampuskohtaisissa/temaattisissa infratyöryhmissä että tämän jälkeen yliopiston infratoimikunnassa. Kampuksilta kysytään arviointi uusista ja muista kuin nykyisellä tiekartalla olevista hankkeista. Nykyisen tiekartan hankkeet ja valtiojäsenyydet käsitellään suoraan yliopistotasolla. Ohessa on lisäksi liitetiedostona yliopiston sisäinen hakuohje englanniksi (RI_roadmap_2020_UH internal guidelines.pdf). Sisäisen haun tuloksista tiedotetaan (saavatko luvan hakea) 8.4. jälkeen.

Oulun yliopistope 13.3.

Hakijoilta pyydetään sähköisellä kyselyllä perustiedot sekä liitteeksi lyhyt 1 sivun kuvaus ja budjettihahmotelma. Käsittely: Tutkimusneuvoston ja yliopiston tutkimuksen johtoryhmän arvioinnin ja suosituksen perusteella rehtori vahvistaa hakuluvan saavat hakemukset. Tulokset ovat saatavissa hakijoille 7.4. jälkeen.

Åbo Akademi

Permission to apply will be based on discussions with applicants at the university-level in March. Internal quality-control of applications in early May.

 

Tampereen yliopistoke 1.4.Yliopiston johto tutustuu aiehakemuksiin ja päättää 15.4. mennessä, mihin hakemuksiin yliopisto sitoutuu (FIRI-hakulupa).

  • No labels