Suomen Akatemian FIRI2023 -infotilaisuus verkossa

Ajankohta: 13.3.2023 13.00-14.30
Paikka:  Verkkolähetys / Teams
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen infoon päättyy 13.3.2023, klo 10.00.

Materiaali: 

SA avaa huhtikuussa 2023 kaksi FIRI-rahoitushakua:

  1. Tiekartan 2021–2024 tutkimusinfrastruktuurit ja kansainväliset tutkimusinfrastruktuurijäsenyydet (Hakuteksti: FIRI2023: Tiekartan 2021–2024 tutkimu - Suomen Akatemia)
  2. Tiekartan ulkopuoliset tutkimusinfrastruktuurit (Hakuteksti: FIRI2023: Tiekartan ulkopuoliset tutk - Suomen Akatemia)

Tutkimusorganisaatioiden sisäiset valintaprosessit 

Evästys taulukon täyttämiseksi:

  • Kohtaan "Määräaika" tulee ilmoittaa tutkimusorganisaation sisäisen käsittelyn määräpäivä, jonka puitteissa hakijan tulee toimittaa aiesuunnitelma FIRI2023-rahoitushakemuksesta organisaation sisäiseen käsittelyyn.
  • Kohtaan "Muita huomioita" tulee ilmoittaa ainakin tieto päivämäärästä, jolloin organisaatio päättää tuettavat hakemukset (tärkeää konsortiohakemusten tapauksessa). Mielellään myös organisaation sisäisen prosessin kuvaus lyhyesti sekä yhteyshenkilö.


TutkimusorganisaatioMääräaikaMuita huomioita (organisaation sisäisen päätöksen päivämäärä, prosessin kuvaus, yhteyshenkilö jne)
Tampereen yliopisto29.3.2023Sisäinen aiehakemus on 2-3 sivua, johon pakolliset liitteet: 1) Keväällä 2020 SA:lle toimitettu FIRI-tiekarttahakemus (pdf), jos hakijana tiekartan tutkimusinfrastruktuuri ja 2) aineistonhallintapolitiikka. Ohjeet intrasta: https://intra.tuni.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tutkimus-ja-hankerahoitus/rahoittajat/sa-infrastruktuurirahoitus-firi. Päätökset etenevistä 5.4. mennessä. Yhteyshenkilöt: Heli Lehtivuori (heli.lehtivuori@tuni.fi) ja Anu Juslin (anu.juslin@tuni.fi).
Turun yliopisto20.3.2023Sisäinen aiehakemus 1-2 sivua (REDCap-lomake) sekä pakolliset liitteet: budjetti ja laitosjohtajan hyväksyntä. Ohjeet intrasta: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Suomen-Akatemia-FIRI2023-Turun-yliopiston-sis%C3%A4inen-aiehaku-p%C3%A4%C3%A4ttyy-20.3.2023.aspx. Päätökset tehtiin Tutkimusneuvoston kokouksessa 23.3.2023. Yhteyshenkilöt: Elina Mäntylä (elkuma@utu.fi)  ja Jaakko Kuha (jskuha@utu.fi).
Itä-Suomen yliopisto23.3.2023Sisäinen aiehakemus ProHa-järjestelmässä laitosjohtajan (ja talouskoordinaattorin) hyväksyntään, pakollisina liitteinä alustava suunnitelma ja budjetointilomake. Tutkimuksen johtoryhmä käsitteli aihiot 28.3.2023 ja rehtori tekee päätöksen hankkeista, joihin yliopisto sitoutuu. Ohjeistus intrassa: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Suomen-Akatemia/Sivut/FIRI.aspx. Yhteyshenkilöt: Hannele Juvaste (hannele.juvaste@uef.fi) ja Arto Koistinen (arto.koistinen@uef.fi).  • No labels