AIKA: klo 13.00–14.30
OSALLISTUJAT:

 • Ella Bingham (pj)
 • Juha Herrala
 • Tuula Hämäläinen
 • Marja-Leena Harjuniemi
 • Leena Huiku
 • Markku Ihonen
 • Eva Isaksson
 • Aija Kaitera
 • Miki Kallio
 • Heidi Kinnunen
 • Sanna-Maija Kiviranta
 • Kirsi Klemelä
 • Jenni Kokko
 • Jaana Kokkonen
 • Johanna Kolhinen
 • Salla Kotakorva
 • Johanna Krappe
 • Anne Lehto
 • Liisa Marjamaa-Mankinen
 • Henriikka Mustajoki
 • Mari Riipinen (13.45–14.00)
 • Marjaana Suorsa
 • Johanna Toivonen de Gonzales
 • Walter Rydman

ETÄYHTEYS: https://cscfi.zoom.us/j/67635192116

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04
 2. Toimintakertomus vuodelta 2020 (liite)
  1. Käsiteltiin toimintakertomus.
 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite)
  1. Käsiteltiin työvaliokunnan luonnos toimintasuunnitelmaksi ja hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
  2. Keskustelussa esille nostettuja aiheita:
   1. Tutkimustietovaranto on tärkeä yhteistyötä edellyttävä aihe tänä vuonna. 
   2. Yhteistä IT-/digiarkkitehtuuria pidettiin hyödyllisenä kehityskohteena. Tutkimusinfrastruktuurien osalta jo aika pitkään on ollut keskustelua tutkimustietovarannon kaltaisesta, mutta eri näkökulmasta toteutetusta yhteisestä "käyttöomaisuusrekisteristä". Käyttömaisuusrekisteri ajatuksena on tosin todella kunnianhimoinen. Ainakin tavoitearkkitehtuuri, jonka kohteena on yhdistää tutkimusinfrastruktuuritieto olisi tarkastelemisen arvoinen. CSC:n johdolla tehty tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri sivuaa aihealuetta.

    Tässä yhteydessä mainittiin myös avoimen tieteen infrastruktuurien viitearkkitehtuuri, jonka valmistelu ja laajuuden määrittely on käynnissä. CSC vetää viimeistään syksyllä alkavaa työtä.
 4. Koko verkostolle tarkoitetun webinaarin ohjelma 17.3.2021: aiheena Compliance, erityisesti vientivalvonta ja etiikka
  1. Aihetta voisi laajentaa salassapitoon liittyvillä asioilla samoin kuin tietosuojakysymyksillä. Kuinka on ratkaistu salassapitoon liittyvät asiat ja kuinka koulutus järjestetään ja miten nämä suhtautuvat puolestaan turvaluokiteltuihin asioihin. Tässä voisi erityisesti ottaa tutkijan näkökulman käsittelyyn. 
  2. Salassapitokysymyksiä voi lähestyä myös tutkimusprosessin eri vaiheista tai näkökulmista. Esimerkeiksi otettiin innovaatiot ja rahoituksen hakuvaihe.
  3. Asia on sen verran laaja ettei se voi mitenkään mahtua yhden henkilön osaamisalueen piiriin erityisesti, jos otetaan mukaan myös tutkimusdataan liittyvä salassapito. Miettien esimerkiksi arkaluonteista dataa ja sen suhdetta kansalaistiedeprojekteihin. Kuinka dataa voi hallita ja välttää sen, että tiedot lähtevät karkuun. Entä miten toimia henkilötietojen salaamisen kanssa.
  4. Todettiin, että kokonaisuuden voisi toteuttaa keskustelevana sisältäen lyhyitä puheenvuoroja eri tyyppisistä esimerkinluonteisista tilanteista. Asiantuntijat tarvitaan omista joukoista - tutkimushallinnosta, jotta sisältö on kuulijoille merkityksellinen.
 5. Tutkimuspalvelupäivät 2021
  1. Järjestetään elokuussa täysin digitaalisina aiheen Emerging horizons ympärillä. Ryhmien tapaamisille on varattu jälleen aikaa.
  2. Päivien aikana järjestetään Finn-ARMAn kokous mahdollisine henkilövalintoineen. Samoin on mietittävä verkoston palkintojen jaon järjestäminen. 
 6. Ryhmien ja yhteistyöverkostojen keskeisimpiä aiheita vuonna 2021
  1. Avoimen tieteen koordinaatio:
   1. Avoimen tieteen infrastruktuureihin liittyvä viitearkkitehtuurityö käynnistyy.
   2. Finn-ARMAn panos on tervetullut etenkin avoimen tieteen seurantaryhmän työhön liittyen. Seurantaa varten kehitettävillä indikaattoreilla ei haluta kuormittaa epäsuotuisasti tutkimushallintoa. On ratkaistava hankalia kysymyksiä.
   3. Keskusteluun tulee myös teema avoimuuden hinta. Kuka maksaa kaiken avoimuuden ja mitkä ovat vaihtoehtoiskustannukset, jos avoimuutta ei edistetä?
   4. Keväällä valmistuu kansallinen tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden osalinjaus. Organisaatioiden näkökulmasta siihen on tulossa kohtuullisen kunnianhimoisia tavoitteita mm. palveluiden osalta.
  2. FUN:
  3. Horisontti:
   1. Järjestetään vapaamuotoisia Horisonttikahviloita muutaman viikon välein. Tähän mennessä aina joku korkeakoulu on vuorollaan kertonut omista tukitoiminnoistaan. Suurempi tapaaminen järjestetään myöhemmin keväällä, jolloin uuden puiteohjelman NCP:t esittäytyvät.
  4. IR-verkosto:
   1. Järjestetään kaksi kertaa vuodessa verkostotapaaminen, jonka ohjelman järjestäjä suunnittelee. Verkostoon kuuluu toimijoita, jotka tuottavat tietoa johdon tueksi kaikilla tasoilla.
  5. Julkaisumetriikka:
   1. Bibliometriikaopas siirtyy Oulun yliopiston sivuilta E-duuni wikiin. Tavoitteena ottaa myös Tutkimuksen arvionti -ryhmä mukaan päivitystyöhön, koska osa sisällöstä liittyy läheisesti arviointeihin.
  6. Julkaisutiedonkeruu:
  7. Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmä.
   1. On ehditty jo järjestää useita kokouksia, mm. keskusteltu opintosisällöistä YK:n kestävyysnäkökulmasta. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja ryhmälle on selvästi tarvetta.
  8. MSCA:
  9. ORCID:
   1. Yhteistyöryhmän toiminta muuntuu konsortioasioiden hoitoa varten. ORCID tunnisteena siirtyy PID-verkoston toiminnan piiriin. 
  10.  Tietomalliryhmä:
   1. Yhteentoimivuuden varmistaminen, sanaston tuottaminen ja yhteisten tietomallien arviointi tutkimuksen tietokomponenttikirjaston osalta. Sanastoon tulee lähinnä tutkimustietovarannon suunnasta termistön tarkennuksia, lisäyksiä ja päivityksiä. Sanasto käytettävissä yhteentoimivuusalustalla: http://uri.suomi.fi/terminology/tuha/
  11.  TUPO-ryhmä:
   1. On keskusteltu millaista tutkimuspoliittinen valmistelu on. Edelliseen tapaamiseen osallistui myös UNIFIn ja Arenen edustajat. Suunniteltiin tapaamista OKM:n kanssa tutkimuspoliittisen vaikuttamisen ja yhteistyön näkökulmasta.

  12. Tutkimuksen arviointi:
  13.  Tutkimusetiikka:
   1. On järjestetty teemoitettuja kokouksia aiheista HTK-loukkaukset ja niihin liittyvät käytännöt sekä taiteellinen tutkimus ja tutkimusetiikka. Erityiskysymyksenä ollut SOME-aineistot ja niiden käsittelyt eettisistä näkökohdista. Yksi kokous tulossa vielä huhtikuussa. Käytännön kysymyksiä varten käytössä on teams-ryhmä.
  14.  Tutkimusinfrastruktuurit:
   1. Tänä vuonna on tarkoitus edetä operatiivisella otteella. Fokuksessa ovat verkostomaiset yhteisinfrastruktuurit ja niiden käytännöt. Esimerkiksi kuinka kustannukset jaetaan yhteistyökonsortioissa, joissa eri osapuolten osuudet ovat erilaiset. Sen lisäksi infraryhmä kokoontuu maaliskuussa tutkimustietovarannon kehityksen näkökulmasta webinaariin.
  15. Tutkimustietojärjestelmät:
   1. FIPURE: Mietitään yhdessä Converis-verkoston kanssa tutkimustietovarantoon kytkeytymistä. Mitkä ovat velvollisuudet? Hallinnolliset kysymykset on myös ratkaistava.
   2. CONVERIS: Samat kysymykset nousevat esille myös Converiksen tapauksessa. Muita ajankohtaisia asioita ovat Converiksen päivitys ja Virran tietomallin laajennus, henkilösivujen käyttöönotto, tutkimusaineistojen metatiedot sekä tutkimusaktiviteetit.
 7. Muut esille tulevat asiat
  1. Ei muita esille tulleita asioita
 8. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:29
 • No labels