1. EU:n tietosuoja-asetus, sen kansallinen tulkinta ja vaikutukset tutkimukseen. Immo Aakkula (OM) oli kertomassa tietosuoja-asetuksesta ja sen kansallisesta soveltamisesta ja vaikutuksista tutkimukseen. Aakkula esitti huolen kansallisen tulkinnan rajoittavista vaikutuksista tutkimukseen. Keskustelimme lyhyesti siitä, miten korkeakoulut ja TUHA-verkosto voisivat vaikuttaa asiaan. Yleisesti Aakkula toi esiin sen, että korkeakoulujen olisi hyvä vaikuttaa valmisteluun voimakkaasti tässä vaiheessa. Todettiin, että TUHA-verkosto (= korkeakoulut yhdessä) laativat kannanoton asiasta OM:n valmistelijoille (tiedoksi myös Immo Aakkulalle). Joukkovoima ja mahdollisimman yhtenäinen rintama olisi tässä tärkeää. Koordinaatioryhmä edistää tätä asiaa.
  2. Tutkimusaineistojen arvonmääritys (paremman termin puutteessa) ja pitkäaikaissaatavuus. Keskusteltiin OKM:n kyselystä merkittävistä tutkimusaineistoista (dl. 28.4.). Todettiin, että OKM:lle voidaan välittää tieto, että TUHA-tutkimusaineistot-ryhmä on käytettävissä, kun etsitään määritelmää ”merkittäville” tutkimusaineistoille ja yhteisiä linjauksia tehdään.
  3. Tapaaminen kansallisarkiston kanssa. Keskusteltiin erityisesti tutkimuslaitosten (THL) yhteistyöstä kansallisarkiston kanssa siitä, miten aineistojen säilytyksestä sovitaan. Päätettiin, että Marjut Vuorinen ottaa yhteyttä kansallisarkistoon ja sopii kansallisarkiston ja TUHA-verkoston yhteisen tapaamisen alkusyksyksi. Voidaan keskustella eri toimijoiden roolista sekä kohdassa 2 mainituista asioista (aineistojen merkittävyyden ja säilytysaikojen arvioiminen).
  4. TUHA-aineistoryhmän seuraava varsinainen kokous on 31.10. klo 9/10-11 Helsingissä. aloitusaika varmistuu lähempänä. Kokouspaikkana on Helsingin yliopiston yliopistopalveluiden tilat, Fabianinkatu 32, kokoustila 104, Synteesi (1. krs.). Etäyhteys mahdollinen. Samana iltapäivänä järjestetään HY:ssa ATT-hankkeen ja tietoarkiston seminaari EU:n tietosuoja-asetuksesta. Tarkemmat tiedot: http://www.fsd.uta.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/eun_tietosuoja_asetus_2017/
  5. Avoin tiede ja korkeakoulujen yritysyhteistyö –työpaja Tutkimuspalvelupäivillä. Seliina ja Eeva järjestävät tutkimuspalvelupäivillä työpajan, jossa keskustellaan avoimesta tieteestä ja yritysyhteistyöstä. Lähinnä kartoitetaan sitä, miten pitäisi yhdessä selvittää ja mitä hyviä käytäntöjä jossain on jo otettu käyttöön. Lisäksi tutkimuspalvelupäivillä on työpaja aineistonhallinnan suunnittelemisesta. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/en/congress/tutkimuspalvelupaivat2017/Ohjelma/tyopajat
  • No labels