HUOM! Koulutustarpeita varten perustettiin kevätpäivillä 2019 oma ryhmänsä, katso Datakoulutukset-työryhmä

Tavoitteet

Tunnistetaan koulutustarpeita, joihin voitaisiin vastata yhdessä. Tunnistetaan olemassa olevia koulutuksia, joilla voidaan vastata koulutustarpeisiin.

Tehtäviä

  1. Osallistujat täydentävät koulutustarvelistoja.
    1. Tilanne 2.4.2019: Koulutustarvelistoihin ei ole tullut täydennyksiä. Olemassa olevia koulutuksia listaa on täydennetty.
  2. Työstetään pienryhmissä (tai koko ryhmällä) yhteenveto koulutustarpeista ja toimenpidesuositukset.
  3. Esitellään yhteenveto ja toimenpidesuositukset Avoimen tieteen kevät/syyspäivillä.
  4. Päätetään jatkotoimenpiteistä saadun palautteen perusteella.

Olemassa olevia koulutuksia


Tutkijoiden koulutustarpeet


Tutkimuksen tuen ja hallinnon koulutustarpeetMuut koulutustarpeet avoimen datan palveluihin liittyen

  • No labels