Tutkimusdataan kohdistuvien immateriaalioikeuksien omistajuus ja  lisensiointi

Haasteet

  • Tutkimusdatan omistajuudesta ja lisensioinnista sopiminen on yksittäisten tutkijoiden vastuulla. Tukea on tarjolla, jos sitä osaa pyytää.
  • Tutkijat eivät tunne tutkimusaineistojen omistukseen ja siitä sopimiseen liittyviä asioita.

    • Tutkijoiden ei ole mahdollista tutustua lainsäädäntöön ja erilaisiin käytänteisiin muiden enemmän huomiota vaativien tehtäviensä vuoksi.
  • Haastava aihe esittää tietoa selkeästi ja tutkijalähtöisesti.

  • Palveluprosessit ovat usein reaktiivisia ja olettavat tutkijoilta paljon, kuten aikaa perehtyä asiaan.
  • Kukaan ei hahmota/ohjaa sopimusprosessia kokonaisuutena.

Rahoittajien vaatimukset

Valtaosa tutkimusrahoittajista edellyttää, että oikeudet tuloksiin siirretään organisaatiolle (korkeakoululle, tutkimuslaitokseselle, yms) (esim. Suomen Akatemia ja EU-instrumentit). Poikkeuksena jotkin säätiöt. Henkilökohtaiset apurahat ovat oma lukunsa, ja niissä tutkija on itsenäinen myös tulosten omistajuuden suhteen.

Mahdollisuudet

  • No labels