Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kevään seminaarissa käsitellään ajankohtaisia asioita erityisesti tutkimusaineistojen näkökulmasta. Esille nousee myös meritoituminen avoimen tieteen näkökulmasta sekä avoimuuden metriikka. Tutkimuksen arvioinnissa painottuu tänä vuonna tutkimuksen kansainvälisyys. 

Edeltävänä päivänä 8.4. järjestetään bibliometriikkaseminaari samassa paikassa, jonne TUHA-verkosto on tervetullut mukaan. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen seminaarin omalla sivulla.


[Ilmoittautuminen on päättynyt] Seminaaritilaan mahtuu noin 100 osallistujaa. VIimeinen ilmoittautumispäivä to 4.4.2019. Tervetuloa!


Aika:Tiistai 9.4.2019 klo 9.30–16.00
Paikka:

Minerva-tori, Helsingin yliopisto (Siltavuorenpenger 5A, Helsinki)

Päivän ohjelma Minerva-torin pohjakartalla: ohjelmakartta

Etäyhteys:

Aamupäivän ja iltapäivän kaikille tarkoitettuja puheenvuoroja ja keskustelua on mahdollista seurata etäyhteydellä.
http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l5


Päivän päätteeksi on varattu aikaa TUHA:n työryhmien tapaamisiin.

Ohjelma

9.30–9.50 Aamukahvi

9.50–10.15

Seminaarin avaus (ppt)
Yhteinen keskustelu verkoston roolista, tehtävistä ja tulevaisuudesta muuttuvassa tutkimushallinnon kentässä.
Ella Bingham, Aalto-yliopisto, TUHA-verkoston pj.
10.15–10.45

Tutkimusaineistojen metadatan tietovirtojen hyödyntäminen - yhteentoimivuus ja yhteistyö (ppt)

Pauli Assinen, Helsingin yliopisto
10.45–11.30TSV:n alustama vuorovaikutteinen keskustelu meritoitumisesta avoimen tieteen näkökulmasta sekä metriikasta avoimuuden mittaamiseksi. (ppt)Henriikka Mustajoki, TSV
11.3011.45

Tutkimushallinnon sanaston julkistus ja sanaston käyttö (ppt)

Leena Huiku, Aalto-yliopisto
Walter Rydman, CSC


Iltapäivän työpajojen tiivis esittely
11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)

12.45–15.00

TYÖPAJAT:

Track I: Tutkimusaineistojen hallinta

 • Klo 12.45-13.20 PID-ohjeiden tekeminen tutkimusorganisaatioissa (Jessica Parland-von Essen) (ppt)
  Työpajan aiheena on pysyvät tunnisteet osana organisaation tutkimustiedon hallintaa. Käymme läpi kansalliset tunnisteiden käytön suositukset sekä tutkimme CSC:n uutta PID-poliitiikkaa. Työpaja liittyy Avoimen tieteen koordinaation Dataviittaus ja tunnisteet: tutkimustuotosten linkittäminen-työryhmän työhön.
 • Klo 13.20-13.55 Dynaaminen data ja tunnisteet (Jessica Parland-von Essen)
  Käymme läpi muutaman kansainvälisen ohjeistuksen sekä keskustelemme muutamista esimerkkitapauksista. Työpaja liittyy Avoimen tieteen koordinaation Dataviittaus ja tunnisteet: tutkimustuotosten linkittäminen-työryhmän työhön.
 • Klo 13.55-14.15 Kahvi
 • Klo 14.15-15.00 Aineistotietovirtojen hyödyntäminen Tutkimustietovarannossa (Erja Kortelainen ja Hanna-Mari Puuska) (ppt)
  Työpajassa keskustellaan tutkimusaineistojen metatietojen keruusta tutkimusorganisaatioissa sekä niiden hyödyntämisestä tutkimustietovarannon kautta. Kartoitetaan tutkimusorganisaatioiden tarpeita kansallisten palveluiden kehitykseen ja yhteistyöhön.

Track II:

 • Klo 12.45-13.45 Tutkimustietovarannon portaali (Tiina Strengell ja Minna Ala-Mantila) (ppt)
  Työpajassa esitellään lyhyesti kansallinen tutkimustietovaranto -hanke sekä käydään läpi portaalin kehitystä. Keskustellaan olennaisista kehitystarpeista ja -toiveista portaalin suunnittelussa. Työpajan tuloksia hyödynnetään portaalin kehityksessä.
 • Klo 13.45-14.00 Kahvi
 • Klo 14.00-15.00 Tutkimuksen kansainvälisyyden arvioinnin pilotointi (Erika Lilja) (ppt)
  Työpajan aiheena on valtakunnallinen tutkimuksen kansainvälisyyden arviointi: yhteiset mittarit, tieteenalojen välisten erojen huomioon ottaminen sekä tiedon saatavuuteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset. Lyhyen pilotin esittelyn jälkeen käymme läpi joitakin valtakunnallisen pilotin mittareita ja määrittelyjä sekä pohdimme toteutettavuutta pilottiyksikköjä laajemmin valittujen mittareiden osalta. Mittaristo on parhaillaan testausvaiheessa. Työpajan tarkoituksena ei siis ole tarkastella valmista mittaristoa, vaan esitellä joihinkin mittareihin liittyviä pohdintoja ja työstää niiden osalta esiin tarkennuksia. Työpajan tulokset voidaan ottaa huomioon pilotin loppuraportissa.

Erja Kortelainen, CSC
Erika Lilja, Turun yliopisto
Jessica Parland-von Essen, CSC
Hanna-Mari Puuska, CSC
Tuula Pääkkönen, Helsingin yliopisto (ppt)
Tiina Strengell, CSC

15.00–15.15

Seminaarin loppukeskustelu ja johtopäätökset


15.15–16.00

TUHA-ryhmien tapaamiset

 • tutkimusinfrastruktuuriryhmän tapaaminen
 • tutkimuksen arvionnin ryhmä
 • kv-rankingryhmä

16.00Vapaamuotoiset jatkot


Lisätiedot

Walter Rydman
TUHA-verkoston koordinaattori
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
walter.rydman (a) csc.fi
+358 50 381 8521


 • No labels