Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


ProsessialueKuvaus
Tiedonhallinta ja tutkimusaineistot

Tiedonhallintaan ja tutkimusaineistoihin liittyvät prosessit ja palvelut

Koulutuspalvelut

Tieteenalakohtaiset ja aineistonhallintaan liittyvät koulutukset sekä tutkimusetiikka

Johtaminen ja kehittäminen

Avoimuuden periaatteet ja politiikat

Tutkimuksen tekemisen palvelut (ATT)

ATT: Palvelu mahdollistaa tutkimusaineistojen käytön, jakamisen, prosessoinnin ja kuvailun sekä tutkimus-menetelmien käytön ja kuvailun. Palvelu mahdollistaa tutkimusyhteistyön.

Tutkimuksen saatavuuspalvelust (ATT)

ATT: Palvelu mahdollistaa tutkimusaineiston haun sekä mahdollisesti aineiston käyttöön vaadittavien oikeuksien ja valtuutusten hakemisen ja myöntämisen. Palvelu mahdollistaa tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuden.

  • No labels