Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turun yliopisto valmistelee parhaillaan tutkijan avoimen tutkimuksen polkua. Valmistelu on osa tutkimuksen avoimuuden politiikan toimeenpanoa ja avoimen tutkimuksen kokonaisarkkitehtuurityötä. Tutkijan avoimen tutkimuksen polku kattaa koko tutkimusprosessin aikaisen avoimen tutkimuksen tuen ja palvelut eikä näin rajaudu ainoastaan avoimen julkaisemisen ja datan hallinnan sekä avaamisen tukipalveluihin ja infrastruktuuriin.

Tutkijan avoimen tutkimuksen polku kokoaa jo olemassa olevia tukipalveluja ja infrastruktuuria erityisesti datan ja julkaisemisen osalta sekä pohtii tuen ja kehitystyön tarpeita ja ratkoo niitä erityisesti tutkimuksen ideoinnin, menetelmien, avoimen yhteistyön sekä tiedeviestinnän näkökulmista. Näiden tutkimusprosessin vaiheiden osalta avoimen tutkimuksen tuki on keväällä 2019 hyvin varhaisessa vaiheessa, eikä tutkijan käytettävissä ole selkeää avoimen tutkimuksen polkua, jota noudattamalla tieteen avoimuuden edistäminen mahdollistuu mahdollisimman hyvin suunnitellusti ja vähäisellä työmäärällä.

Valmistelua koordinoi kehittämisasiantuntija Erika Lilja, Tutkimusedellytykset-yksikkö, ja se toteutetaan tutkimusedellytysten, IT-palvelujen ja kirjaston sekä viestinnän välisessä yhteistyössä. IT-palvelujen osalta vastuullisena työhön osallistuvat järjestelmäarkkitehti Juhani Naskali ja järjestelmäsuunnittelija Simo Keuramo. Kirjaston osalta vastuullisena tahona on informaatikko Päivi Kanerva. Turun yliopiston viestinnästä valmisteluun osallistuu viestintäsuunnittelija Liisa Reunanen.

Valmisteluprosessi on aloitettu 13.5.2019 pidetyssä kokouksessa.

Valmisteluprosessin kulku, aikataulu ja vastuutahot:

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION...


UNIVERSITY OF TURKU DATA SERVICES

  • No labels