Kysely Avoimen tieteen kevätpäivään 2020 valmistautumista varten

Kyselyn tulokset

Viesti lähetettiin 62:lle työryhmään ilmoittautuneelle (lähde: Avoimen tieteen sihteeristön ylläpitämä Google-sheet).

Vastaamisen päivittyvä tilanne (päivitetty 12.5.2020 klo 13:55):

 • Vastauksia/vastausprosentti: 17 / 31%
 • Ei vastausta: 38
 • Viesti ei tavoittanut vastaanottajaa ollenkaan/tai liian myöhään: 5
 • Erosi ryhmästä kyselyn aikana?: 2
KysymysKylläEiMuu
Olen tyytyväinen työryhmän tuotokseen?17

Kun tuotos on hyväksytty, niin lopetamme Tutkijan datapalvelut -työryhmän työskentelyn?16
1
Kannatan Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän perustamista (tavoitteita ja tehtäviä tarkennetaan, jos työryhmä perustetaan)?161
Kyselyn vastauksissa annettuja kommentteja

Yleiset kommentit

 • "Kevätpäivän tilaisuudessa asetetut tavoitteet täyttyneet suurelta osin datatuen näkökulmasta."
 • "Jos ryhmän lakkauttaminen ja uuden perustaminen ei jostain syystä onnistuisi, niin voiskohan vain nykyisen ryhmän nimeä muuttaa? No joo, ehkä se on sama asia."

Kysymys 1: Olen tyytyväinen työryhmän tuotokseen?

 • "lopputulos on hieno kiteytys, yllättävän hyvä ajatelleen ryhmän suurta kokoa"
 • "lopputuote näyttää loogiselta ja sen linjauksiin voi yhtyä. Työryhmänä työskentely ehkä olisi voinut olla tehokkaampaa tai samaan tulokseen päästä nopeammin."
 • "Tämä on hyvä työkalu vääntäessäni rautalankaa talon johdolle, joka sinänsä suhtautuu positiivisesti asiaan, mutta ei siltikään hahmota, mitä pitäisi tehdä. Näistä kansallisen tason suosituksista, malleista yms. saa hyvän selkänojan omille esityksilleen ja puheilleen."

 • "Nämä yhteiset työryhmät ovat tarpeen, vaikka varmasti jokaisella on oman organisaation töiden lisäksi vaikea löytää aikaa yhteiseen työskentelyyn."

Kysymys 2: Kun tuotos on hyväksytty, niin lopetamme Tutkijan datapalvelut -työryhmän työskentelyn?

 • "Tavallaan tässä vaiheessa on hyvä katkokohta todeta tuotosten tulleen tuotetuksi ja jos lisää kaivataan, niin perustetaan sitten uusia ryhmiä."
 • "Tuli ehkä olennaisena (tai sitten ei) asiana mieleen tuosta Unelmamallista, että kun siinä on tämä johtamiskomponentti, niin toiminnan pitäisi olla tiedevetoista ja kehittämisen lähtökohtien/mittariston tuolla sieltä. Toimintaa olisi hyvä ohjata yliopiston tai tutkimusorganisaation strategisilla tavoitteilla.

  Tavallaan tämä tutkimusdatamaailma (ml. EOSC) voisi hiljalleen kasvaa prosessi/ratkaisulähtöisyydestä nk. business-lähtöiseen kehittämiseen).

  Ja siis datan avoimuus on ihan hyvä strateginen valinta."

 • "työnsä tehnyt saa mennä ja olla tyytyväinen."
 • "Projektiteknisesti voi olla viisasta lopettaa työryhmä tältä erää. Toki on kyse niin vahvasti kehittyvästä ja elävästä alueesta, että kaikkien mallien sisältö varmaan muuttuu ja täydentyy ajan saatossa, mutta ainahan voi taas perustaa malleja päivittävän (uudistavan / mitä nyt halutaan) työryhmän."
 • "Samaa mieltä, kun tuotos on saatu, on hyvä pistää homma pakettiin ja telakalle 😊"

Kysymys 3: Kannatan Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän perustamista (tavoitteita ja tehtäviä tarkennetaan, jos työryhmä perustetaan)?

 • "toivottavasti tämä ei mene päällekkäin viestintään liittyvien työryhmien toiminnan kanssa? (uuden ryhmän perustaminen)"
 • "Jos tällaiselle koetaan olevan laajempaa tarvetta, niin mikäs sitten, perustetaan vaan."
 • "Hyvät perustelut :-)"
 • "Tämä on tärkeä kokonaisuus, ja alleviivaa sitä, että pelkästään palvelun olemassaolo ei tee siitä onnistunutta. Ymmärrettävyys ja hyödynnettävyys voi suurestikin parantua, jos siitä kerrotaan (markkinoidaan) osaavasti ja oikeissa kohdissa, oikeille yleisöille. Ryhmän perustaminen määräaikaisena on hyvä idea."
 • "Tällainen työ olisi suuri apu ainakin tämmöisissä pienissä organisaatioissa, joissa tuon minimimallin mukainen 1 ihminen yrittää viestiä ja markkinoida yli omien osaamisrajojensa. Varmasti yhtä lailla se olisi iso apu isommissakin organisaatioissa, joihin mahtuu tietenkin vielä monimuotoisempia tilanteita ja tarpeita."
 • "Uuden työryhmän aihe kuulostaa tarpeelliselle."
Viesti työryhmälle 8.5.2020

Hyvät Tutkijan datapalvelut -työryhmän jäsenet

Pyydän vastauksenne alla oleviin kysymyksiin tiistaihin 12.5.2020 klo 14 mennessä, jotta ehdin päivittämään esitystä kommenttienne perusteella ennen keskiviikon Avoimen tieteen kevätpäiviä sekä tekemään yhteenvedon vastauksistanne.

Tämän kertaisessa Avoimen tieteen kevätpäiviin valmistelevassa mielipidetiedustelussa kolme kysymystä, joihin on lisätietoa alempana viestissä:

1) Olen tyytyväinen työryhmän tuotokseen? Kyllä/Ei

2) Kun tuotos on hyväksytty, niin lopetamme Tutkijan datapalvelut -työryhmän työskentelyn? Kyllä/Ei

3) Kannatan Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän perustamista (tavoitteita ja tehtäviä tarkennetaan, jos työryhmä perustetaan)? Kyllä/Ei 

- Kyllä-vastaus ei tarkoita ilmoittautumista työryhmään, jos sellainen perustetaan!

- Ei-vastaus ei tarkoita, ettei voi osallistua työryhmän työskentelyyn, jos sellainen perustetaan.

Kaikkiin kysymyksiin riittää Kyllä tai Ei-vastaus, mutta vastauksiin voi kirjoittaa perusteluja ja kommentteja.


1) Tutkijan datapalvelut -työryhmän tuotos

Valmistelin esitystä Avoimen tieteen kevätpäiville, tuotoksestamme eli kolmesta tukipalvelumallista. Esitys on liitteenä ja se löytyy myös FINN-ARMA -sivustolta:

https://wiki.eduuni.fi/x/uah2C

2) Tutkijan datapalvelut -työryhmän lopettaminen

Ehdotan, että päätämme Tutkijan datapalvelut -työryhmän, jos/kun työryhmän tuotos on hyväksytty. En ole ihan varma kuka tämän hyväksyy, mutta kysyn tätä TSV:stä.

3) Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän perustaminen

Ehdotan, että perustamme Tutkijan datapalvelujen markkinointi -työryhmän. Työryhmän tavoitteena olisi:

- tunnistaa parhaita käytänteitä (kansallisesti ja kansainvälisesti), joilla tutkijat saadaan tietoisiksi olemassa olevista palveluista, kokeilemaan/käyttämään palveluja, antamaan palautetta palveluista, osallistumaan palvelujen kehittämiseen laajemmin

- järjestää webinaareja (ja muita tilaisuuksia) aiheesta

- koota yhteenveto dokumentti tunnistetuista parhaista käytänteistä

- lisätä parhaat käytänteet Avoimen tieteen parhaat käytänteet -hakemistoon (jos sellainen on olemassa / perustetaan)

RDA periaatteella työskentelyaika olisi 18 kuukautta eli jos perustamme nyt, niin syyspäivillä 2021 esittelemme tuotokset, tietysti väliraportoiden syys- ja kevätpäivillä.

Perustelut työryhmälle:

- Avoimen tieteen syyspäivillä 2019 työpajassa reilu kolmekymmentä osallistujaa oli kiinnostunut aiheesta ja pääosa ilmoitti olevansa kiinnostunut työstämään aihetta.

- Työpajassa nousivat tärkeimmiksi datapalvelujen kehittämiskohteiksi:

-- tarvitaan lisätietoa olemassa olevista palveluista ja niiden sopivuudesta eri tarpeisiin

-- markkinointi halutaan toteuttaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, tunnistamalla asiakkaiden tarpeet ja tähän perustuen tarjota palveluja kohdennetusti sekä laatimalla ohjeistusta

-- kaivataan (parempia) keinoja asiakkaiden tavoittamiseen

-- tavoitteena on brändätty palvelukokonaisuus, jonka perustana on organisaation linjaukset ja johdon tuki

- Miksi emme jatkaisi vahnalla ryhmällä? Mielestäni on hyvä päättää työryhmän työ, kun se on toteuttanut tavoitteensa. Tällöin uusi työryhmä ei ole mitenkään sitoutettu tekemään aiemmin määriteltyjä tehtäviä. Samalla ne, jotka eivät ole kiinnostuneet uudesta tavoitteesta ja tehtävistä, voivat luontevasti jäädä pois työskentelystä. Samoin tietysti toisinpäin eli jos ei ollut kiinnostunut aiemmasta aiheesta, niin nyt voi tulla mukaan tietäen, että kyseessä uusiin tavoitteisiin tähtäävä työskentely.

Keväisin terveisin

Pauli


Tutkijan datapalvelut -ryhmän kokous - peruutettiin Koronavirus-tilanteen vuoksi

Aika: Tiistai 17.3.2020, klo 14.00-16.00

Paikka: Helsinki, Kirkkokatu 6, Tieteiden talo, sali 404

Paikalla:

Ohjelma

 1. Tervetuloa ja avaus
 2. Päivän tavoitteet
 3. Tutkimusdatan avoimuuden hallinnan tukipalvelut -dokumentin käsittely

  1. Taustateksti, sisällön kattavuus, visualisoinnit jne. (kommentteja etukäteen dokumenttiin tai Paulille)
  2. Jatkotoimenpiteet
   1. Esittely Avoimen tieteen kevätpäivillä
   2. Muut jatkotoimenpiteet?
 4. Tauko
 5. Tutkijan datapalvelujen markkinointi

  1. Tulosten esittely (tutustukaa etukäteen)
  2. Keskustelu kiinnostuksesta jatkotyöstämiseen
  3. Jatkotoimenpiteet
 6. Yhteenveto

Kysely ilmoittautuneille marraskuussa 2019

Kysely lähetettiin 8.11.2019. Vastauksia tuli yksitoista.

Ryhmän työskentelyä koskevat kysymykset:

 1. Olen katsonut käyttötapauksien pohjalta tehtyjä Nämä asiat tulee toteuttaa -malleja (minimi/laajempi/ideaali) TUHA-wikissä: Kyllä / Ei
  - linkki mallit sisältävälle sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/c5l_Bg
 2. Mielestäni em. dokumentissa olevat mallien kuvaukset riittävät työryhmän työn raportoinnin pohjaksi: Kyllä / E
 3. Jos eivät riitä, niin haluan osallistua työskentelyyn, jossa käsitellään lisää käyttötapauksia ja päivitetään malleja niiden pohjalta: Kyllä / Ei
  - esimerkkejä mahdollisista työskentelytavoista, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia: työpaja joulukuussa, työskentely (paikallisesti) pienryhmissä, muu, mikä?


Vastaukset, 11 vastausta

Kysymys

Kyllä

Ei

Ehkä tai jotain muuta

1.

IIIII IIIII I2.

IIIII II

III

I

3.

IIIII

II

IIII

Nämä asiat pitää toteuttaa -työpaja 2

Aika: Torstai 3.10.2019, klo 10.30-16.30

Paikka: Helsinki, Kirkkokatu 6, Tieteiden talo, sali 208

Paikalla: Pauli Assinen, Maaria Harviainen, Saila Huuskonen, Nina Hynnä, Päivi Kanerva, Tuija Korhonen, Liisa Siipilehto, Maria Söderholm, Marjut Vuorinen ja Olli-Pekka Kaurahalme,

Ilmoittautuneet (nimet lisätty doodlen perusteella; lisää nimesi tähän, jos se puuttuu listalta ja aiot osallistua):

Pauli Assinen,  Juha-Pekka Hakkarainen, Maaria Harviainen, Saila Huuskonen, Nina Hynnä, Joona Koiranen, Heidi Laine,  Minna Marjamaa, Nina-Mari Salminen, Tiina Sipola, Ville Tenhunen, Liisa Siipilehto, Tuija Korhonen, Päivi Kanerva, Marjut Vuorinen, Olli-Pekka Kaurahalme, Siiri Fuchs

Ohjelma

 1. Tervetuloa ja avaus
 2. Päivän tavoitteet
 3. Nämä asiat tulee tuottaa - Tutkijan datapalvelut -käsittely
  1. Oletuksena on, että osallistujat ovat etukäteen tutustuneet dokumenttiin
 4. Lounas (omakustanteinen)
 5. Käsittely jatkuu
 6. Kahvitauko
 7. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Pauli Assisen alustus tilaisuudessa: Avoindata_Tutkijan_datapalvelut_ryhmä_20191003.pdf

Nämä asiat pitää toteuttaa -työpaja 1

Aika: Tiistai 1.10.2019, klo 13.00-15.00

Paikka: Helsinki, Kirkkokatu 6, Tieteiden talo, sali 208

Osallistujat: Pauli Assinen ja muut mukaan ehtivät työryhmäläiset

Ohjelma

 1. Tervetuloa ja avaus
 2. Päivän tavoitteet
 3. Nämä asiat tulee tuottaa - Tutkijan datapalvelut -käsittely
  1. Oletuksena on, että osallistujat ovat etukäteen tutustuneet dokumenttiin
  2. Käynnistetään käyttötapausten käsittely
 4. Tauko
 5. Käsittely jatkuu
 6. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Pauli Assisen alustus tilaisuudessa: Avoindata_Tutkijan_datapalvelut_ryhmä_20191001.pdf

Työryhmän tapaaminen Avoimen tieteen kevätpäivillä

Keskiviikkona 15.5.2019 iltapäivällä kevätpäivien ohjelman jälkeen, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kevätpäivillä

Paikka Tampereen yliopisto

Keskustelun aiheita

 • Avoin tiede ja data - Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle lähtökohtana datapalvelujen tarjoamisessa tutkijoille
 • Visio > ATD toimenpiteet > käyttötapaukset > palvelut ja tuki
 • Palvelut ja tuki < kyvykkyydet > koulutustarpeet
 • Työryhmän toiminnan jatko


 1. Kevätpäivillä sovittiin, että koulutusasioita varten organisoidaan uusi ryhmä, jonka vetäjä on Susanna Nykyri. Erityisesti koulutusasioista kiinnostuneet ryhmäläiset voivat siirtyä/liittyä tähän ryhmään.
 2. Tapaamisen tuotoksia:

Kuva 1. Viitekehys jatkotyöskentelylle   

Kuva 2. Tarkennettu viitekehys

Kuva 3. Työskentelyn eteneminen

Työvaiheet on kirjattu Tutkijan datapalvelut (toiminta päättynyt) -työlistalle

Kuva 4. Tavoitetuotokset

Tuotostavoitteet on kirjattu Tutkijan datapalvelut (toiminta päättynyt) -sivulle


Kuva 5. Kuvan 4 "MEK 3 rengasta", Lähde: Aineiston avaamisen esteet - Omistajuus ja lisensointi . Avoimen datan asiantuntijaryhmän omistajuus ja lisensointi alatyöryhmän loppuraportti, 10.5.2019 : https:// zenodo.org/10.5281/zenodo.2708815Sähköpostikysely 18.4.2019

Vastausten DL 2.5.2019

 1. Kannatan ryhmän nimen muutosta Tutkijan avoimen datan palvelut > Tutkijan datapalvelut? K/E
 2. Voisin osallistua Avoimen tieteen kevätpäivillä ryhmän tapaamiseen keskiviikkona iltapäivällä (klo 13.30/14-15)? K/E
 3. Haluan osallistua seuraavien osa-alueiden edistämiseen?
  1. Käyttötapaukset K/E
  2. Palveluluettelo K/E
  3. Koulutustarpeet K/E
  4. Arkkitehtuuri K/E


Yhteensä 10 vastausta 43 ryhmäläiseltä

 1. Kaikki vastanneet kannattivat ryhmän nimen muutosta. > Muutetaan nimi, uusi nimi Tutkijan datapalvelut.
 2. Kevätpäivien keskiviikkoiltapäivän tilaisuuteen voisi osallistua yhdeksän kymmenestä vastaajasta. > Järjestetään tapaaminen keskiviikkona 15.5.2019 Avoimen tieteen kevätpäivien ohjelman jälkeen. Ennen tapaamista on mahdollisesti lounastauko vai olisiko lounastapaaminen?

 3. Kiinnostuneet osa-alueittain
Osa-alueKiinnostuneitaOsallistujat
KäyttötapauksetIIII II
PalveluluetteloIIII I
KoulutustarpeetIIII
ArkkitehtuuriIIII • No labels