Yhteyshenkilö Nina Hyvönen (nina.hyvonen AT helsinki.fi)

Tehtäväksianto: Työryhmän tavoitteena on laatia yhteinen kansallinen ohjeistus tutkimusaineistojen metatietojen luomiselle keskeisten tietoelementtien osalta. 

Nimi OrganisaatioSähköpostiosoite
Riitta Koikkalainen
HY/Kansalliskirjasto riitta.koikkalainen (AT) helsinki.fi
Tanja VienonenTurun ammattikorkeakoulu
tanja.vienonen (AT) turkuamk.fi
Virpi TurkulainenHaaga-Helia AMK virpi.turkulainen (AT) haaga-helia.fi
Salminen Nina-MariLUKE nina-mari.salminen (AT) luke.fi
Manna SatamaUEF manna.satama (AT) uef.fi
Joona KoiranenMetropolia AMK joona.koiranen (AT) metropolia.fi
Raija Järvimäki SAMKraija.jarvimaki (AT) samk.fi
Katja IkonenLUKE  katja.ikonen (AT) luke.fi
Anna SuorsaOulun yliopistoanna.suorsa (AT) oulu.fi
Erja KortelainenCSC erja.kortelainen (AT) csc.fi
Mari Elisa KuusniemiHYmari.elisa.kuusniemi (AT) helsinki.fi
Liisa SiipilehtoHYliisa.siipilehto (AT) helsinki.fi
Kaisa KylmäläTUNI kaisa.kylmala (AT) tuni.fi
Hannele Keckman-KoivuniemiTietoarkistohannele.keckman-koivuniemi (AT) tuni.fi
Tiina SipolaOulun yliopistotiina.sipola (AT) oulu.fi
Liisa NäpäräHY/Kansalliskirjasto liisa.napara (AT) helsinki.fi
Jussi-Pekka HakkarainenHY/Kansalliskirjasto jussi-pekka.hakkarainen (AT) helsinki.fi
Marja-Liisa Seppälä HY/Kansalliskirjasto marja-liisa.seppala (AT) helsinki.fi

Anna Salmi 

Jyväskylän yliopistoanna.m.salmi (AT) jyu.fi 
Essi LempiäinenTurun yliopistoessi.lempiainen (AT) utu.fi 
Seliina Päällysaho
SeAMK
seliina.paallysaho (AT) seamk.fi
Eeva Savolainen
Aalto-yliopisto
eeva.savolainen (AT) aalto.fi
Niina TiainenRuokavirastoniina.tiainen (AT) ruokavirasto.fi
Anne HolappaHumanistinen ammattikorkeakouluanne.holappa (AT) humak.fi
Jari ParkkinenJyväskylän ammattikorkeakoulujari.parkkinen (AT) jamk.fi
Pekka NygrenSuomen Metsätieteellinen Seurapekka.nygren (AT) metsatiede.org
Niina NurmiHYniina.nurmi (AT) helsinki.fi
Ulriikka PuuraHY/Kansalliskirjastoulriikka.puura (AT) helsinki.fi

Päivi Leinonen

Oulun yliopistopaivi.leinonen (AT) oulu.fi

Minna Rahnasto

Itä-Suomen yliopistominna.rahnasto (AT) uef.fi
  • No labels