Julkaisutiedonkeruussa otettiin vuonna 2020 käyttöön uusi tietomalli, jonka mukaan julkaisutiedonkeruussa julkaisut ilmoitetaan jatkossa julkaisua määrittävien attribuuttien mukaan, aiemman julkaisutyyppiluokituksen sijaan. Lue lisää Tietomallin laajentaminen 2020. Attribuuttien ja julkaisutyyppien vastaavuudet on koottu sivulle Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille.

Attribuuttipohjaisen ja julkaisutyyppiluokituksen välillä on eroavaisuuksia tiedonkeruussa kerättävissä elementeissä, koodistoissa sekä pakollisuuksisa. Lisäksi taidealan julkaisutiedonkeruu eroaa joiltakin osin tyyppien A-E tiedonkeruusta.

  • No labels