Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Alla on lueteltu Virta-julkaisutiedonkeruun XML-skeemassa käytetyt elementit sekä niiden kuvaukset. Tarkempia tietoja itse elementeistä ja niihin liittyvistä teknisistä  määrityksistä ja rajoitteista  löytyy XSD-määrityksistä.


Ks. Tietosisältö ja kenttien pakollisuudet


 

 

Julkaisutietoja koskevat elementit:

 

Elementin NimiSelitePakollisuusLisätietojaOKM-tiedonkeruun kenttäKoodiston ylläpito
<OrganisaatioTunnus>Organisaatiotunnus perustuu julkaistuun koodistoonATunnus sisältää 5-8 merkkiä. Tunnuksen on vastattava tiedonkeruukäsikirjan liitteenä olevia koodistoja organisaatioista. Ks. yliopistot, ammattikorkeakoulut , tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat ks. Julkaisutiedon-keruun tietosisältö

OPH-koodistopalvelu:

oppilaitosnumero (korkeakoulut)

Virastotunnus (luotava koodistopalveluun)

VIRTA-JTP Tutkimusorganisaatiot (luotava koodisto)

<OrgSektoriKoodi>Organisaation luokittelu sektoreittain Koodiarvo, tuotetaan automaattisesti CSC:llä.  Asteikko: 0 Tuntematon,  1 Yliopisto, 2  Ammattikorkeakoulu, 3 Tutkimuslaitos, 4 Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue OPH-koodistopalvelu
<IlmoitusVuosi>Vuosi, jona julkaisu on ilmoitettu ensimmäisen kerran. Vuosi 2011 tai suurempi.XIlmoitusvuosi tuotetaan automaattisesti julkaisujen tietovarannossa CSC:llä  
<JulkaisunTunnus>Julkaisun tekninen tunnusXTunnus tuotetaan automaattisesti  tietovarannossa CSC:llä  
<YhteisjulkaisunTunnus>Yhteisjulkaisun tekninen tunnusX

Kun useista organisaatioista raportoitu julkaisu tunnistetaan yhteisjulkaisuksi, muodostetaan tietovarannossa CSC:llä yhteisjulkaisua varten uusi tietue ja sille tunnus automaattisesti.

Ks. Yhteisjulkaisujen käsittely

  
<JulkaisunTilaKoodi>Julkaisun tila. Koodiarvo -1,0, 1, 2 tai 9 

Koodiarvot:
-1 -> "HYLÄTTY" Julkaisun tietoja ei siirretä tietovarantoon tai julkaisu poistetaan.
0 -> "KESKEN" Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.
1 -> "VALMIS/JUULI" Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää Juuliin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta.
2 -> "VALMIS/OKM" Julkaisu voidaan raportoida Juulissa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat arvot
9 -> "Yhteisjulkaisu" Julkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna

 

Jos tietoa ei ole raportoitu organisaatiosta, se generoidaan tietovarannossa.

 

OPH-koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Julkaisun tila (luotava koodistopalveluun)

<JulkaisunOrgTunnus>Organisaation antama tunniste julkaisulleAVapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<YksikkoKoodi>Lista julkaisun tekemiseen liittyvistä organisaatioyksiköistä

B

Pakollinen vuodesta 2016 alkaen

Organisaation oman koodiston mukainen koodiarvo. Arvoa verrataan korkeakoulu lähettämään organisaatioyksikkölistaukseen.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.


Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua
<JulkaisuVuosi>Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot.AVuosiluku väliltä 1900–2020
 
<JulkaisunNimi>Julkaisun nimi siten kun se on artikkelissa tai teoksessa mainittu. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa raportoida translitteroituna versiona.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<TekijatiedotTeksti>Julkaisun täydelliset tekijätiedot siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<TekijoidenLkm>Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä.BPostiivinen kokonaisluku, joka ei saa olla nolla.
 
<SivunumeroTeksti>Julkaisun sivunumerot, joilla artikkeli on ilmestynyt siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<Artikkelinumero>Artikkelinumero, jolla artikkeli on ilmestynyt (jos olemassa) siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<AvainsanaTeksti>Julkaisun avainsanat Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<ISBN>Julkaisun ISBN-tunniste. Pakollinen julkaisutyypeille A-C. Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan.AJoko ISSN tai ISBN pakollinen julkaisutyypeille A-C. ISBN-koodin oikeellisuus tarkistetaan tarkistemerkin avulla. Menetelmä on kuvattu https://isbn-information.com/the-10-digit-isbn.html. 13-merkkisen ISBN-koodin tarkistemerkin tarkistus on kuvattu https://isbn-information.com/the-13-digit-isbn.html
 
<JufoTunnus>Julkaisukanavan Jufo-ID-tunniste, joka on  luokituksen mukainen 4/5 -numeroinen arvo, esim. 5003. Arvot testataan julkaisukanavatietokantaa vasten: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php

 


Julkaisukanavatietokanta:

Jufo_ID

<JufoLuokkaKoodi>Julkaisukanavan Jufo-tasoluokka: 0 = ei täytä Julkaisufoorumin kriteereitä tieteelliselle julkaisukanavalle,  1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein tasoX

Tasoluokka tuotetaan julkaisujen tietovarannossa CSC:llä

http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/luokitteluperusteet

 

Julkaisukanavatietokanta:

Level

<JulkaisumaaKoodi>Lehden, sarjan, monografian tai emojulkaisun julkaisumaa Tilastokeskuksen Valtiot ja maat 2007 -koodiston mukainen arvo.
OPH-koodistopalvelu:
Valtiot ja maat 2 
<LehdenNimi>Lehden/sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).A

Vapaamuotoinen tekstikenttä.

Vuodesta 2017 alkaen pakollinen julkaisutyypeille D1, E1.


 
<ISSN>Lehden, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.A

Joko ISBN tai ISSN pakollinen julkaisutyypeille A-C.  Jos kentässä on arvo, ISSN-koodin oikeellisuus tarkistetaan.

Julkaisulle voidaan raportoida 1-2 ISSN-tunnusta.

 


 
<VolyymiTeksti>Lehden tai sarjan volyymi, jossa artikkeli on ilmestynyt. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<LehdenNumeroTeksti>Lehden tai sarjan numero, jossa artikkeli on ilmestynyt. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<KonferenssinNimi>Konferenssin vakiintunut nimi.A

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyypeille A4 ja B3.

Vuodesta 2017 alkaen myös julkaisutyypille D3.


 
<KustantajanNimi>Julkaisun kustantajan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna.B

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyypeille A3, B2, C1 ja C2.

Vuodesta 2017 alkaen myös julkaisutyypeille D2, D4, D5, D6, E2, E3.


 
<KustannuspaikkaTeksti>Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<EmojulkaisunNimi>Toimitetun teoksen nimi, jossa artikkeli on julkaistu. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<EmojulkaisunToimittajatTeksti>Toimitetun teoksen toimittajat siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<JulkaisutyyppiKoodi>Julkaisutyyppiluokituksen mukainen luokka.A

Sallittuja arvoja ovat annetun koodiston aliluokkien kaksi merkkiä pitkät tunnisteet (julkaisutyypit A1-E3 ja G4-G5). Ks. Julkaisutyyppiluokitus


OPH Koodistopalvelu: VIRTA-JTP Julkaisutyyppi
<TieteenalaKoodi>1-6 tieteenalaa mukaan siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskeeBKoodiston mukainen arvo, vähintään yksi arvo on pakollinen. Ks. tieteenalaluokitus.

OPH Koodistopalvelu:

Tieteenala (luotava)

<KoulutusalaKoodi>1-6 koulutusalaa mukaan siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee

B

 

Koodiston mukainen arvo, vähintään yksi arvo on pakollinen. Ks. koulutusalaluokitus

Kenttä poistuu vuoden 2016 tiedoista alkaen.


OPH Koodistopalvelu:

koulutusalaoph2002 (AMK)

opintoalaoph1995 (YO)

<YhteisjulkaisuKVKytkin>Tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kuin suomalaisen organisaatioon (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä suomalainen että ulkomaalaiseen organisaatioon).BArvo 0 tai 1

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YhteisjulkaisuSHPKytkin>Tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin.B

Arvo 0 tai 1

Kenttä poistuu vuoden 2016 tiedoista alkaen.


OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YhteisjulkaisuTutkimuslaitosKytkin>Tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut valtion tutkimuslaitokseen.B

Arvo 0 tai 1

Kenttä poistuu vuoden 2016 tiedoista alkaen.


OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YhteisjulkaisuMuuKytkin>Tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kotimaiseen tutkimusorganisaatioon kuin korkeakouluun, yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin tai  valtion tutkimuslaitokseen.B

Arvo 0 tai 1

Kenttä poistuu vuoden 2016 tiedoista alkaen.


OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>Kotimaisen julkaisun julkaisija on suomalainen tai se on ensisijai-sesti julkaistu Suomessa. Kansainvälisen julkaisun julkaisija ei ole suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa.BArvo 0 tai 1
 

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Kansainvälisyys (luotava)

<JulkaisunKieliKoodi>Kieli, jolla julkaisu on kirjoitettu. Vuoden 2003 TK:n kielikoodiston mukainen arvo https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kieli/koodi

OPH Koodistopalvelu:

kieli

<AvoinSaatavuusKoodi>Julkaisun avoin saatavuus B

Arvo 0, 1, 2 tai 9.

Vuodesta 2016 alkaen arvo 0,1 tai 2.


OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Avoin saatavuus (luotava)

<EVOjulkaisuKytkin>EVO-hakemukseen (erityisvaltionosuushakemus) sosiaali- ja terveysministeriölle tulevat artikkelit 

Arvo 1

Kenttä poistuu vuoden 2015 tiedoista alkaen.


 
<YhteisjulkaisuYritysKytkin>
Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen.

B

Kerätään vasta vuoden 2016 tiedoista alkaen

Arvo 0 tai 1
OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<RinnakkaistallennettuKytkin>
Julkaisu on rinnakkaistallennettu organisaatio-
tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon

B

Kerätään vasta vuoden 2016 tiedoista alkaen
Arvo 0 tai 1
OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Rinnakkaistallennettu (luotava)

<RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>
Organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisu
arkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

B

Kerätään vasta vuoden 2016 tiedoista alkaen
Pakollinen, jos julkaisu rinnakkaistallennettu
 
<DOI>Julkaisun DOI-tunniste. Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan DOI-tietokantaa vasten  https://dx.doi.org/
 
<PysyvaOsoiteTeksti>Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) perustuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (vapaasti saatavilla olevaan tai kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon). Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<JuuliOsoiteTeksti>Linkki julkaisun tietoihin JUULIssaXGeneroidaan tietovarannossa  
<LahdetietokannanTunnus>Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu. Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<Sukunimi>Organisaation oman tekijän sukunimiAVapaamuotoinen tekstikenttä. Tekijöitä voi olla useita ja ne raportoidaan erikseen. Vähintään yhden tekijän nimi ilmoitettava.
 
<Etunimet>Organisaation oman tekijän etunimet Vapaamuotoinen tekstikenttä.
 
<YksikkoKoodi>Henkilön organisaatioyksikkö

B

Pakollinen vuodesta 2016

Kullakin tekijällä voi olla useita alayksikköjä. Tunnuksen on vastattava OKM:lle erikseen lähetettävää koodistoa. Valinnaisen "vanhempi"-atribuutin avulla voidaan ilmoittaa Organisaatioyksiköiden hierarkia.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.


Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua
<ORCID>Henkilön ORCID tunniste 

Neljä neljän merkin sarjaa väliviivoin erotettuna, esim. 0000-0000-0000-0000 http://www.orcid.org


 
<HankenumeroTeksti>Hankenumero*Vapaamuotoinen tekstikenttä, esimerkiksi Suomen Akatemian hankenumero  
<RahoittajaOrgTunnus>Hankkeen Rahoittajan Organisaatiotunnus*Rahoittajan organisaatiotunnus  

A) Pakollinen tiedonsiirrossa: Julkaisun tiedot siirtyvät tietovarantoon, mikäli nämä kentät eivät ole tyhjiä ja ne täyttävät kentälle määritetyn teknisen vaatimuksen ovat vaatimuksen mukaisia.

A ja B) Pakollinen OKM-tiedonkeruussa: Julkaisu huomioidaan OKM:n tiedonkeruussa, mikäli nämä kentät eivät ole tyhjiä ja ne täyttävät kentälle määritetyn teknisen vaatimuksen ovat vaatimuksen mukaisia.

X) Tieto tuotetaan tietovarannossa CSC:llä

*) Kenttä ei vielä sisälly OKM-tiedonkeruuseen, mutta tiedon voi halutessa raportoida tietovarantoon.

 

 • No labels

7 Comments

 1. 21.9.2015: Taulukkoon lisätty sarake, jossa kutakin elementtiä  vastaava kenttä OKM:n tiedonkeruussa

 2. Anonymous

  Voisiko taulukkoa täydentää niin, että se vastaa xml-skeemaa. Taulukko voisi sisältää kaikki skeemassa luetellut elementit ja tiedon, missä tieto tuotetaan. 

  1. Kiitos kommentista! Taulukkoon on nyt täydennetty viimeisen versiopäivityksen jälkeen tulleet kentät. Pakollisuus-sarakkeesta selviää, missä tieto tuotetaan.

   Skeeman päivitykseen (12.2.2016) korjataan vielä seuraavat päivitykset:

   • Ilmoitusvuosi vapaaehtoiseksi (generoidaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa)
   • Artikkelinumero vapaamuotoiseksi kentäksi
 3. Lisätty taulukkoon alayksikkökoodin pakollisuus = vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.

  1. Unknown User (jlit@thl.fi)

   Eikö niin, että tämä pakollisuus koskee vain yliopistoja ja ammattikorkeakouluja?

 4. Onko rinnakkaistallennetun julkaisun verkko-osoitteen elementti

  <RinnakkaistallennusOsoiteTeksti> vai <RinnakkaistallennettuOsoiteTeksti>?

  Edellinen versio on julkaisut.xsd:ssä ja jälkimmäinen tämän sivun taulukossa.

   

  1. Elementin nimi on  <RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>

   julkaisut.xsd mukaan

    

   Tulee XML tiedostossa näin:

   <Rinnakkaistallennettu>
         <RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>http://urn.fi/URN:NBN:fi:01901-222222222222</RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>
   </Rinnakkaistallennettu>