Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

REST-rajapinnan avulla voit integroida Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokannan osaksi omia tietojärjestelmiäsi. Rajapinta on julkinen. Voit etsiä yksittäisiä  julkaisukanavia ISSN-tunnisteen, ISBN-tunnisteen tai nimen perusteella tai hakea koko julkaisukanavan tietosisällön kerralla. Rajapinta palauttaa julkaisukanavatietokannan sisällön JSON-formaatissa, josta alla tarkemmat kuvaukset. Rajapinta tukee W3C Cross-Origin Resource Sharing (CORS) -toiminnallisuutta.

Esimerkkitoteutus (html/javascript) löytyy osoitteesta: https://jufo-rest.csc.fi/demo/demo.html

Rajapinnan toiminnallisuuksia:


ETSI

   ETSI-sovelluksella voit etsiä julkaisukanavia eri hakukriteereitä käyttäen. Sovelluksen kutsuosoite https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/etsi.php 

Parametrit:

parametrin nimikuvaussallitut merkitpituus(max)huomioita
nimiJulkaisukanavan nimia-Z0-950Voit hakea julkaisukanavaa nimellä tai sen osalla
isbnISBN tunniste (juuri)0-9-20ISBN-tunnisteen juuri numerokoodina, esim. 978-963-46.
Julkaisukanavatietokannassa on vain ISBN-tunnisteen juuriosa eli kustantajan tunniste.
issnISSN tunniste0-9-10

Julkaisukanavan ISSN-tunniste

lyhenneKonferenssin lyhennea-Z0-920Konferenssin vakiintunut lyhenne
tyyppiJulkaisukanavan tyyppi1-311=Lehti/Sarja 2=Kirjakustantaja, 3=Konferenssi. Rajaava hakutekijä.


Rajapinta palauttaa seuraavat tiedot:

kenttäkuvaustyyppihuomioita
JUFO_IDJulkaisukananavan JUFO-ID-tunnisteint(11)Julkaisukanavan yksilöivä tunniste
LinkURL julkaisukanavan tietoihinvarchar(50)esimerkiksi: https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/kanava/64592
NameJulkaisukanavan nimivarchar(255) 
TypeJulkaisukanavan tyyppivarchar(45)Lehti/Sarja, Kirjakustantaja tai konferenssi
JSON-esimerkki
 [{"Jufo_ID":"64587","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64587","Name":"Oxford art journal","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64588","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64588","Name":"Oxford bulletin of economics and statistics","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64589","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64589","Name":"Oxford development studies","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64590","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64590","Name":"Oxford economic papers: new series","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64591","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64591","Name":"Oxford german studies","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64592","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64592","Name":"Oxford journal of archaeology","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64593","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64593","Name":"Oxford journal of legal studies","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64594","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64594","Name":"Oxford literary review","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64595","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64595","Name":"Oxford review of economic policy","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64596","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64596","Name":"Oxford review of education","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64597","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64597","Name":"Oxford studies in ancient philosophy","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64598","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64598","Name":"Oxford studies in comparative education","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"64599","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/64599","Name":"Oxford studies in sociolinguistics","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"76379","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/76379","Name":"Oxford bibliographies","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"80111","Link":"https:\/\/kanava-dev.csc.fi\/jufo\/kanava\/80111","Name":"Oxford Philosophical Society Review","Type":"Lehti\/sarja"}]


Esimerkki hakuja

Haetaan julkaisukanavan tietoja nimen perusteella.

https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/etsi.php?nimi=Oxford

Haetaan Julkaisukanavatietokannasta kirjakustantajia nimen perusteella

https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/etsi.php?nimi=Oxford&tyyppi=2

Haku ISBN-tunnisteen perusteella:

https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/etsi.php?isbn=978-87-7496&tyyppi=2

Yksittäisen julkaisukanavan hakeminen

 Toiminnallisuudella voidaan hakea yksittäisen julkaisukanavan tiedot. Toiminnallisuus löytyy osoitteessa.https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/kanava/

Parametrit:

parametrin nimikuvaussallitut merkitpituus(max)huomioita
/Jufo_IDJulkaisukanavan JUFO-ID-tunniste0-911 


Kutsu palauttaa seuraavat tiedot

Kenttätyyppikuvaus
Jufo_IDint(11)Unique channel identifier
Levelint(4)Current level
Namevarchar(255)Name
Abbreviationvarchar(100)Conference abbreviation
Other_Titlevarchar(255)Other language title or form
Title_Detailsvarchar(255)Comments on the title
ISSNLvarchar(45)ISSNL
ISSN1varchar(45)ISSN-print
ISSN2varchar(45)ISSN-online
ISBNvarchar(200)ISBN-codes
Continuesvarchar(255)Jufo_ID of the predecessor
Continued_byvarchar(255)Jufo_ID of the successor
Typevarchar(45)Journal/series, Conference, or Book publisher
Websitevarchar(1000)WWW-link
Countryvarchar(45)Publishing country
Publishervarchar(170)Publisher (and society)
Languagevarchar(200)Publishing languages
Year_Startint(11)Start year
Year_Endint(11)End year
Activevarchar(45)Active if no end year, Inactive if end year
Norway_Levelint(4) 
Denmark_Levelint(4) 
SJR_SJRdecimal(6,3) 
SNIPvarchar(45) 
IPPvarchar(45) 
DOAJ_Indexint(11)1 indicates channels indexed in DOAJ
Sherpa_Romeo_Codevarchar(45)Green, Blue, Yellow, White
CreatedAtdatetimeDate of creation of Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
ModifiedAtdatetimeDate of latest modification Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
Active_Binaryint(1)1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Predatorint(1)1 indicates channels included in Beall's list
Jufo_2012int(4)2012 level
Jufo_2013int(4)2013 level
Jufo_2014int(4)2014 level
Jufo_2015int(4)2015 level
Fieldsvarchar(100)Codes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientificint(1)1 Indicates scientific publications channel
Professionalint(1)1 indicates professional publication channel
Generalint(1)1 indicates genera public publication channel
JSON-esimerkki
[{"Jufo_ID":"64592","Level":"2","Name":"Oxford journal of archaeology","Abbreviation":"","Other_Title":"","Title_Details":"","ISSNL":"","ISSN1":"0262-5253","ISSN2":"1468-0092","ISBN":"","Continues":"","Continued_by":"","Type":"Lehti\/sarja","Field":";5 Yhteiskuntatieteet;6 Humanistiset tieteet;","Subfield":";519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede;615 Historia ja arkeologia;616 Muut humanistiset tieteet;","Website":"","Country":"UNITED KINGDOM","Publisher":"Wiley-Blackwell Publishing Ltd.; Oxford University","Language":"English","Year_Start":"1982","Year_End":"","Active":"Active","Norway_Level":"2","Denmark_Level":"2","SJR_SJR":"0.540","SNIP":"0.996","IPP":"0.831","DOAJ_Index":"0","Sherpa_Romeo_Code":"Yellow","CreatedAt":"2012-12-12 12:12:12","ModifiedAt":"2015-05-25 15:29:38","Active_Binary":"1","Predator":"0","Jufo_2012":"3","Jufo_2013":"3","Jufo_2014":"3","Jufo_2015":"2","Fields":"519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede; 615 Historia ja arkeologia; 616 Muut humanistiset tieteet","Scientific":"0","Professional":"0"}]

 

Esimerkkihakuja:

https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/kanava/64592


Koko julkaisukanavatietokannan sisällön hakeminen

Koko julkaisukanavatietokannan sisällön voi hakea JSON-muodossa osoitteesta https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/massa.json.zip

 Massa,json tiedosto päivitetään kerran yössä.


Poikkeustilanteet

Jos julkaisukanavaa ei löydy rajapinta palauttaa tyhjän JSON-tiedoston vastauksena. Mikäli parametrien käsittelyssä on virhe (väärä parametri), palauttaa rajapinta http status -koodin 400 "Bad Request".


  • No labels

2 Comments

  1. Anonymous

    massa.json.zip vaikuttaisi olevan jotenkin korruptoitunut, ei unzippaudu. Voisitteko tarkistaa, kiitos.

  2. Anonymous

    Nyt toimii. Ainakin Windowsin 7-zip osaa avata.