Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versiohistoria:

v1.1

  • 2019-04-26 lisätty seuraavat kentät: Jfi_Index, Bfeld_Index, Virta_Gold, Virta_Hybrid, Virta_Green

v1.0 - alkuperäinen rajapintatoteutus. Esimerkkihakuja https://jufo-rest.csc.fi/v1.0/kanava/50001


REST-rajapinnan avulla voit integroida Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokannan osaksi omia tietojärjestelmiäsi. Rajapinta on julkinen. Voit etsiä yksittäisiä  julkaisukanavia ISSN-tunnisteen, ISBN-tunnisteen tai nimen perusteella tai hakea koko julkaisukanavan tietosisällön kerralla. Rajapinta palauttaa julkaisukanavatietokannan sisällön JSON-formaatissa, josta alla tarkemmat kuvaukset. Rajapinta tukee W3C Cross-Origin Resource Sharing (CORS) -toiminnallisuutta.

Esimerkkitoteutus (html/javascript) löytyy osoitteesta: https://jufo-rest.csc.fi/demo/demo.html

Rajapinnan toiminnallisuuksia:


ETSI

   ETSI-sovelluksella voit etsiä julkaisukanavia eri hakukriteereitä käyttäen. Sovelluksen kutsuosoite https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/etsi.php 

Parametrit:

parametrin nimikuvaussallitut merkitpituus(max)huomioita
nimiJulkaisukanavan nimia-Z0-950Voit hakea julkaisukanavaa nimellä tai sen osalla
isbnISBN tunniste (juuri)0-9-20ISBN-tunnisteen juuri numerokoodina, esim. 978-963-46.
Julkaisukanavatietokannassa on vain ISBN-tunnisteen juuriosa eli kustantajan tunniste.
issnISSN tunniste0-9-10

Julkaisukanavan ISSN-tunniste

lyhenneKonferenssin lyhennea-Z0-920Konferenssin vakiintunut lyhenne
tyyppiJulkaisukanavan tyyppi1-311=Lehti/Sarja 2=Kirjakustantaja, 3=Konferenssi. Rajaava hakutekijä.


Rajapinta palauttaa seuraavat tiedot:

kenttäkuvaustyyppihuomioita
JUFO_IDJulkaisukananavan JUFO-ID-tunnisteint(11)Julkaisukanavan yksilöivä tunniste
LinkURL julkaisukanavan tietoihinvarchar(50)esimerkiksi: https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/kanava/64592
NameJulkaisukanavan nimivarchar(255)
TypeJulkaisukanavan tyyppivarchar(45)Lehti/Sarja, Kirjakustantaja tai konferenssi
[{"Jufo_ID":"50460","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/50460","Name":"Advances in artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"50704","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/50704","Name":"Ai edam-artificial intelligence for engineering design analysis and manufacturing","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51235","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51235","Name":"Annals of mathematics and artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51463","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51463","Name":"Applied artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51837","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51837","Name":"Artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51838","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51838","Name":"Artificial intelligence and law","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51839","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51839","Name":"Artificial intelligence in medicine","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"51841","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/51841","Name":"Artificial intelligence review","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"55173","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/55173","Name":"Electronic transactions on artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"55266","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/55266","Name":"Engineering applications of artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"56381","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/56381","Name":"Frontiers in artificial intelligence and applications","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"58252","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/58252","Name":"International journal of artificial intelligence in education","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"58705","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/58705","Name":"International journal of pattern recognition and artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"58921","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/58921","Name":"International journal on artificial intelligence tools","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"59652","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/59652","Name":"Journal of artificial intelligence research","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"60358","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/60358","Name":"Journal of experimental and theoretical artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"63729","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/63729","Name":"Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"70894","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/70894","Name":"Journal of artificial intelligence and soft computing research","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"71419","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/71419","Name":"Scandinavian conference on artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"72036","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/72036","Name":"Proceedings : International Conference on Tools with Artificial Intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"73698","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/73698","Name":"Proceedings of the Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"75991","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/75991","Name":"International journal of artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"76036","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/76036","Name":"International journal of interactive multimedia and artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"81911","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/81911","Name":"International journal of advanced research in artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"84660","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/84660","Name":"Progress in artificial intelligence","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"85066","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/85066","Name":"Advances in distributed computing and artificial intelligence journal","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/","Name":"Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society","Type":"Lehti\/sarja"},{"Jufo_ID":"","Link":"https:\/\/jufo-rest.csc.fi\/v1.0\/kanava\/","Name":"Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society. International Conferences","Type":"Lehti\/sarja"}]


Esimerkki hakuja

Haetaan julkaisukanavan tietoja nimen perusteella.

https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/etsi.php?nimi=Oxford

Haetaan Julkaisukanavatietokannasta kirjakustantajia nimen perusteella

https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/etsi.php?nimi=Oxford&tyyppi=2

Haku ISBN-tunnisteen perusteella:

https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/etsi.php?isbn=978-87-7496&tyyppi=2

Yksittäisen julkaisukanavan hakeminen

 Toiminnallisuudella voidaan hakea yksittäisen julkaisukanavan tiedot. Toiminnallisuus löytyy osoitteessa.https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/kanava/

Parametrit:

parametrin nimikuvaussallitut merkitpituus(max)huomioita
/Jufo_IDJulkaisukanavan JUFO-ID-tunniste0-911


Kutsu palauttaa seuraavat tiedot

Kenttätyyppikuvaus
Jufo_IDint(11)Unique channel identifier
Levelint(4)Current level
Namevarchar(255)Name
Abbreviationvarchar(100)Conference abbreviation
Other_Titlevarchar(255)Other language title or form
Title_Detailsvarchar(255)Comments on the title
ISSNLvarchar(45)ISSNL
ISSN1varchar(45)ISSN-print
ISSN2varchar(45)ISSN-online
ISBNvarchar(200)ISBN-codes
Continuesvarchar(255)Jufo_ID of the predecessor
Continued_byvarchar(255)Jufo_ID of the successor
Typevarchar(45)Journal/series, Conference, or Book publisher
Websitevarchar(1000)WWW-link
Countryvarchar(45)Publishing country
Publishervarchar(170)Publisher (and society)
Languagevarchar(200)Publishing languages
Year_Startint(11)Start year
Year_Endint(11)End year
Activevarchar(45)Active if no end year, Inactive if end year
Norway_Levelint(4)
Denmark_Levelint(4)
SJR_SJRdecimal(6,3)
SNIPvarchar(45)
IPPvarchar(45)
DOAJ_Indexint(11)1 indicates channels indexed in DOAJ
Jfi_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Journal.fi
Bfeld_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Bielefeld list
Virta_Goldint(11)1 indicates Virta gold channel
Virta_Hybridint(11)1 indicates Virta hybrid channel
Virta_Greenint(11)1 indicates Virta green channel
Sherpa_Romeo_Codevarchar(45)Green, Blue, Yellow, White
CreatedAtdatetimeDate of creation of Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
ModifiedAtdatetimeDate of latest modification Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
Active_Binaryint(1)1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Jufo_2012int(4)2012 level
Jufo_2013int(4)2013 level
Jufo_2014int(4)2014 level
Jufo_2015int(4)2015 level
Jufo_2016int(4)2016 level
Jufo_2017int(4)2017 level
Jufo_2018int(4)2018 level
Jufo_2019int(4)2019 level
Fieldsvarchar(100)Codes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientificint(1)1 Indicates scientific publications channel
Professionalint(1)1 indicates professional publication channel
Generalint(1)1 indicates genera public publication channel
Jufo_Historyvarchar(300)All time jufo levels
JSON-esimerkki: https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/kanava/64592
[{"Jufo_ID":"64592","Level":"2","Name":"Oxford journal of archaeology","Abbreviation":"","Other_Title":"","Title_Details":"","ISSNL":"","ISSN1":"0262-5253","ISSN2":"1468-0092","ISBN":"","Continues":"","Continued_by":"","Type":"Lehti\/sarja","Field":";5 Yhteiskuntatieteet;6 Humanistiset tieteet;","Subfield":";519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede;615 Historia ja arkeologia;616 Muut humanistiset tieteet;","Website":"","Country":"UNITED KINGDOM","Publisher":"Wiley-Blackwell Publishing Ltd.; Oxford University","Language":"English","Year_Start":"1982","Year_End":"","Active":"Active","Norway_Level":"2","Denmark_Level":"2","SJR_SJR":"0.540","SNIP":"0.996","IPP":"0.831","DOAJ_Index":"0","Sherpa_Romeo_Code":"Yellow","CreatedAt":"2012-12-12 12:12:12","ModifiedAt":"2015-05-25 15:29:38","Active_Binary":"1","Predator":"0","Jufo_2012":"3","Jufo_2013":"3","Jufo_2014":"3","Jufo_2015":"2","Fields":"519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede; 615 Historia ja arkeologia; 616 Muut humanistiset tieteet","Scientific":"0","Professional":"0"}]


Esimerkkihakuja:

https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/kanava/64592


Koko julkaisukanavatietokannan sisällön hakeminen

Koko julkaisukanavatietokannan sisällön voi hakea JSON-muodossa osoitteesta https://jufo-rest.csc.fi/v1.1/massa.json.zip

 Massa,json tiedosto päivitetään kerran yössä.


Poikkeustilanteet

Jos julkaisukanavaa ei löydy rajapinta palauttaa tyhjän JSON-tiedoston vastauksena. Mikäli parametrien käsittelyssä on virhe (väärä parametri), palauttaa rajapinta http status -koodin 400 "Bad Request".


  • No labels

2 Comments

  1. Anonymous

    massa.json.zip vaikuttaisi olevan jotenkin korruptoitunut, ei unzippaudu. Voisitteko tarkistaa, kiitos.

  2. Anonymous

    Nyt toimii. Ainakin Windowsin 7-zip osaa avata.