Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisukanavatietokanta sisältää metatietoja Julkaisufoorumin arvioimista julkaisukanavista (lehdet, sarjat, konferenssit, kirjakustantajat). Tietokannan sisällöstä vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi ja tietokantaa ylläpitää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Julkaisukanavatietokantaa kehitetään CSC:llä osana VIRTA-julkaisutietopalvelua ja tietokanta on integroitu VIRTA-julkaisutietopalveluun. Myös JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu hyödyntää julkaisukanavatietokantaa julkaisukanavahaussa.

Tutkimusorganisaatiot voivat hyödyntää julkaisukanavatietokannan avointa REST-rajapintaa omissa tutkimustietojärjestelmissään. Tarkempia ohjeita rajapinnan hyödyntämiseen löytyy sivulta Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinta.


Rajapinnan kutsu palauttaa seuraavat tiedot:

KenttäTyyppiKuvaus
Jufo_IDint(11)Unique channel identifier
Levelint(4)Current level
Namevarchar(255)Name
Abbreviationvarchar(100)Conference abbreviation
Other_Titlevarchar(255)Other language title or form
Title_Detailsvarchar(255)Comments on the title
ISSNLvarchar(45)ISSNL
ISSN1varchar(45)ISSN-print
ISSN2varchar(45)ISSN-online
ISBNvarchar(200)ISBN-codes
Continuesvarchar(255)Jufo_ID of the predecessor
Continued_byvarchar(255)Jufo_ID of the successor
Typevarchar(45)Journal/series, Conference, or Book publisher
Websitevarchar(1000)WWW-link
Countryvarchar(45)Publishing country
Publishervarchar(170)Publisher (and society)
Languagevarchar(200)Publishing languages
Year_Startint(11)Start year
Year_Endint(11)End year
Activevarchar(45)Active if no end year, Inactive if end year
Norway_Levelint(4)
Denmark_Levelint(4)
SJR_SJRdecimal(6,3)
SNIPvarchar(45)
IPPvarchar(45)
DOAJ_Indexint(11)1 indicates channels indexed in DOAJ
Jfi_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Journal.fi
Bfeld_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Bielefeld list
Virta_Goldint(11)1 indicates Virta gold channel
Virta_Hybridint(11)1 indicates Virta hybrid channel
Virta_Greenint(11)1 indicates Virta green channel
Sherpa_Romeo_Codevarchar(45)Green, Blue, Yellow, White
CreatedAtdatetimeDate of creation of Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
ModifiedAtdatetimeDate of latest modification Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
Active_Binaryint(1)1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Jufo_2012int(4)2012 level
Jufo_2013int(4)2013 level
Jufo_2014int(4)2014 level
Jufo_2015int(4)2015 level
Jufo_2016int(4)2016 level
Jufo_2017int(4)2017 level
Jufo_2018int(4)2018 level
Jufo_2019int(4)2019 level
Fieldsvarchar(100)Codes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientificint(1)1 Indicates scientific publications channel
Professionalint(1)1 indicates professional publication channel
Generalint(1)1 indicates genera public publication channel
Jufo_Historyvarchar(300)All time jufo levels
Julkaisukanavatietokannan ylläpitoon ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi