Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisukanavatietokanta sisältää metatietoja Julkaisufoorumin arvioimista julkaisukanavista (lehdet, sarjat, konferenssit, kirjakustantajat). Tietokannan sisällöstä vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi ja tietokantaa ylläpitää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Julkaisukanavatietokantaa kehitetään CSC:llä osana VIRTA-julkaisutietopalvelun kehittämisprojektia. Tavoitteena on, että tietokanta olisi mahdollisimman hyvin tutkimusorganisaatioiden hyödynnettävissä sekä integroitavissa VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Vuoden 2015 aikana

  • Toteutetaan rajapinta, jonka kautta tutkimusorganisaatiot voivat hyödyntää tietokantaa omassa tutkimustietojärjestelmässään
  • Pyritään laajentamaan sisältöä siten, että julkaisukanavatietokanta hyödyttäisi tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruuta mahdollisimman hyvin

Suunnitteilla olevan rajapinnan kautta tutkimusorganisaatioiden on mahdollista lukea omaan järjestelmäänsä julkaisukanavatietokannan nykyinen tietosisältö:

FIELDDESCRIPTION
Jufo_IDUnique channel identifier
LevelCurrent level
NameName
AbbreviationConference abbreviation
Other_TitleOther language title or form
Title_DetailsComments on the title
ISSNLISSNL
ISSN1ISSN-print
ISSN2ISSN-online
ISBNISBN-codes
ContinuesJufo_ID of the predecessor
Continued_byJufo_ID of the successor
TypeJournal/series, Conference, or Book publisher
FieldNot used
SubfieldNot used
WebsiteWWW-link
CountryPublishing country
PublisherPublisher (and society)
LanguagePublishing languages
Year_StartStart year
Year_EndEnd year
ActiveActive if no end year, Inactive if end year
Norway_Level 
Denmark_Level 
SJR_SJR 
SNIP 
IPP 
DOAJ_Index1 indicates channels indexed in DOAJ
Sherpa_Romeo_CodeGreen, Blue, Yellow, White
CreatedAtDate of creation of Jufo_ID
ModifiedAtDate of latest modification Jufo_ID
Active_Binary1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Predator1 indicates channels included in Beall's list
Jufo_20122012 level
Jufo_20132013 level
Jufo_20142014 level
Jufo_20152015 level
FieldsCodes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientific1 Indicates scientific publications channel
Professional1 indicates professional publication channel
General1 indicates genera public publication channel
Rajapinnan toteuttamista varten organisaatioilta toivotaan kommentteja organisaatioiden kannalta tarpeellisista tiedoista sekä kehittämiskohteista: virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi