Julkaisukanavatietokanta sisältää metatietoja Julkaisufoorumin arvioimista julkaisukanavista (lehdet, sarjat, konferenssit, kirjakustantajat). Tietokannan sisällöstä vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi ja tietokantaa ylläpitää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Julkaisukanavatietokantaa kehitetään CSC:llä osana VIRTA-julkaisutietopalvelua ja tietokanta on integroitu VIRTA-julkaisutietopalveluun. Myös JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu hyödyntää julkaisukanavatietokantaa julkaisukanavahaussa.

Tutkimusorganisaatiot voivat hyödyntää julkaisukanavatietokannan avointa REST-rajapintaa omissa tutkimustietojärjestelmissään. Tarkempia ohjeita rajapinnan hyödyntämiseen löytyy sivulta Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinta.


Rajapinnan kutsu palauttaa seuraavat tiedot:

KenttäTyyppiKuvaus
Jufo_IDint(11)Unique channel identifier
Levelint(4)Current level
Namevarchar(255)Name
Abbreviationvarchar(100)Conference abbreviation
Other_Titlevarchar(255)Other language title or form
Title_Detailsvarchar(255)Comments on the title
ISSNLvarchar(45)ISSNL
ISSN1varchar(45)ISSN-print
ISSN2varchar(45)ISSN-online
ISBNvarchar(200)ISBN-codes
Continuesvarchar(255)Jufo_ID of the predecessor
Continued_byvarchar(255)Jufo_ID of the successor
Typevarchar(45)Journal/series, Conference, or Book publisher
Websitevarchar(1000)WWW-link
Countryvarchar(45)Publishing country
Publishervarchar(170)Publisher (and society)
Languagevarchar(200)Publishing languages
Year_Startint(11)Start year
Year_Endint(11)End year
Activevarchar(45)Active if no end year, Inactive if end year
Norway_Levelint(4)
Denmark_Levelint(4)
SJR_SJRdecimal(6,3)
SNIPvarchar(45)
IPPvarchar(45)
DOAJ_Indexint(11)1 indicates channels indexed in DOAJ
Jfi_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Journal.fi
Bfeld_Indexint(11)1 indicates channels indexed in Bielefeld list
Virta_Goldint(11)1 indicates Virta gold channel
Virta_Hybridint(11)1 indicates Virta hybrid channel
Virta_Greenint(11)1 indicates Virta green channel
Sherpa_Romeo_Codevarchar(45)Green, Blue, Yellow, White
CreatedAtdatetimeDate of creation of Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
ModifiedAtdatetimeDate of latest modification Jufo_ID (2012-12-12 12:12:12)
Active_Binaryint(1)1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Jufo_2012int(4)2012 level
Jufo_2013int(4)2013 level
Jufo_2014int(4)2014 level
Jufo_2015int(4)2015 level
Jufo_2016int(4)2016 level
Jufo_2017int(4)2017 level
Jufo_2018int(4)2018 level
Jufo_2019int(4)2019 level
Fieldsvarchar(100)Codes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientificint(1)1 Indicates scientific publications channel
Professionalint(1)1 indicates professional publication channel
Generalint(1)1 indicates genera public publication channel
Jufo_Historyvarchar(300)All time jufo levels
Julkaisukanavatietokannan ylläpitoon ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi