Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: torstai 22.10.2020 klo 12-15.30

Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/YjaQGjDKSaXqk7p


Kutsu

OKM ja CSC kutsuvat julkaisutiedonkeruun parissa työskentelevät asiantuntijat keskustelemaan tiedonkeruun uudistuksista ja muista ajankohtaisista aiheista webinaariin torstaina 22.10.2020 klo 12-15.30. Tilaisuuteen ei ole ilmoittautumista.


Kysymyksiä tai kommentteja voi lähettää etukäteen osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi.

Tervetuloa!


Ohjelma /muistio

12-13.45

Jukka Haapamäki (OKM): aloitussanat

 • Tiedonkeruita tarkennetaan esimerkiksi käsikirjoissa ja tapahtumissa (esim. KOTA-seminaari)
 • Attribuuttipohjainen tiedonkeruu, avoin saatavuus -tiedon kerääminen ja tutkimustietovarannon kehitys vaikuttavat julkaisutiedonkeruuseen → on hyvä käydä keskustelua aiheesta

Avoin saatavuus tiedon kerääminen jatkossa

 • Julkaisukanavatietokannan OA-tietopohjan kehittäminen (Janne Pölönen, TSV)
  • 15.10.-31.12. toteutetaan OA-projekti julkaisukanavien avointa saatavuutta koskevan tietopohjan kehittämiseksi. Projektin tavoite, on että eri käyttäjäryhmät saavat JUFO:sta luotettavan ja yksiselitteisen tiedon julkaisukanavan OA-statuksesta ja rinnakkaistallennuspolitiikasta.
 • Avoin saatavuus tiedon keruu jatkossa (Minna Ala-Mantila, CSC) (ppt)
  • Tiedonkeruu siirtymävaiheen ajan
   • Kaksi vaihtoehtoa julkaisun avoin saatavuus-tiedon toimittamiselle siirtymäkauden (2020-2021) ajan:
    • A) Ilmoitetaan molemmat uudet julkaisun OA-kentät, eli <AvoinSaatavuusKytkin> ja <JulkaisuKanavaOA>. Rahoitusasetuksen takia tiedot kuitenkin käännetään (nykyisen rahoituskauden ajan) Virran päässä takaisin vanhan <AvoinSaatavuusKoodi> -kentän mukaiseksi tiedoksi.

    • B) Ilmoitetaan ainoastaan vanha <AvoinSaatavuusKoodi>. Uusia <AvoinSaatavuusKytkin> ja <JulkaisuKanavaOA> tietoja voi toimittaa lisäksi. Rahoitusmallissa huomioidaan ainoastaan <AvoinSaatavuusKoodin> mukainen tieto.

  • Avoin saatavuus tiedonkeruun muutokset ja rahoitusmalli
  • Taustatietoa:
  • Kysymys: Säilyyko AvoinSaatavuusKytkin ja JulkaisuKanavaOA-tiedot kuitenkin tietokannassa niin että tietoja voi hyödyntää myös siirtymäkaudella tällä uudella tarkkuustasolla?
   • Vastaus: Kyllä säilyy, tietokannasta ei ole tarkoitus poistaa tietoa. 
  • Kysymys: Olisiko intressiä kerätä varsinaiset ns. hybridi-artikkelit kuitenkin erikseen, esim. APC-maksujen laskemisen vuoksi? Jos menevätä jatkossa "kanava osittain avoin" -kategoriaan, on siellä sitten muutakin. Onko kategoria 'Muulla tavoin avoin' poissuljettu?
   • Vastaus (Jyrki Ilva): Hybridi-OA-kanavien tunnistamisessa voi olla järkevämpää luottaa keskitetyn julkaisukanavalistan tietoihin. Organisaation ulkopuolella maksetuista APC-maksuista lienee vaikeaa saada tietoa ainakaan kattavasti, ja suuri osa maksuista on (myös kv. tasolla) maksettu osana laajempia sopimuksia kustantajien kanssa.
    • Kommentti: APC-maksua ei välttämättä makseta suomalaisessa organisaatiossa vaikka julkaisu olisikin hybridinä avoin, joten tosiaan pelkkä maksu ei korreloi.
    • Kommentti: APC-maksuista maksetaan huomattava osa lehtitilauspakettien mukana yksittäisiin artikkeleihin kohdistamatta.
    • Kommentti: Suomalainen yliopisto ei aina maksa. Ajattelisin kuitenkin, että APC-maksujen määrä sinänsä - maksajasta riippumatta - on tärkeä tietää. 
    • Kommentti: Virta-tiedonkeruussa kuitenkin raportoidaan vain organisaation maksama maksu
  • Kysymys: <PysyvaOsoiteTeksti>:ä koskien aiemmin oli ohje, että avoimesti saatavilla oleville pitäisi olla aina jokin verkko-osoite. <PysyvaOsoiteTeksti> kuvauksessa kuitenkin manitaan vain "pysyviin tunnisteisiin perustuva verkko-osoite". Halutaanko tähän kenttään jokin muu url jos julkaisulla ei kuitenkaan ole pysyvää osoitetta?
   • Vastaus: Alusta lähtien on ollut tavoitteena, että kaikki raportoisivat pysyviä osoitteita. Toisaalta reaalimaailmassa pysyviä osoitteita ei ole aina kaikkialla käytetty. On parempi kuitenkin että raportoidaan edes jokin osoite, eli myös url-osoitteita kannattaa käyttää jos niitä on.
  • Kysymys: ilmoitetaanko rinnakkaistallenteissa embargo?
   • Vastaus: Kyllä ilmoitetaan, mutta ei pakollinen tieto.
  • Tehty päätös: Otetaan käyttöön julkaisun kustantajan versiota koskevat uudet <AvoinSaatavuusKytkin> ja <JulkaisuKanavaOA> kentät → tämä muutos päivitetään myös käsikirjoihin ja Virran wikin puolelle.

Siirtyminen attribuuttipohjaiseen tiedonkeruuseen

 • Mitä tarkoittaa attribuuttipohjainen tiedonkeruu? (Minna Ala-Mantila, CSC) (ppt)
  • Uudet kentät
   • MuotoKoodi, YleisöKoodi, EmojulkaisuntyyppiKoodi, ArtikkelityyppiKoodi, VertaisarvioituKytkin, RaporttiKytkin, Opinnäytekoodi

  • Siirtymäaika
   • Vuoden 2022 julkaisut tulee ilmoittaa attribuuttien mukaisesti. Attribuuttien toimittaminen ei ole vielä pakollista, mutta jos julkaisulle ei ole ilmoitettu julkaisutyyppiä, eikä attribuutteja joiden perusteella julkaisutyyppi voidaan päätellä, julkaisu siirtyy tilaan -1
  • Uuden tietomallin huomiointi raportoinnissa
    • Vipunen: Raportoidaan toistaiseksi sekä julkaisutyyppien että attribuuttien mukainen tilastointi
    • Tiedejatutkimus.fi: Julkaisun metatiedoissa sekä attribuutit että julkaisutyyppiluokitus. Hakua voi rajata jatkossa sekä julkaisutyyppien että attribuuttien mukaisesti
    • Juuli: Julkaisujen raportointi jatkuu toistaiseksi ennallaan, mahdollisista muutoksista ei vielä päätöstä
  • Kysymys: Ovatko tähän liittyvät tietomallit nähtävissä jossakin?
   • Vastaus: Dokumentaatio tulee Virran wikiin ja käsikirjaan nähtäville.
  • Kysymys: Miten tuo ehdotettu muu alusta (attribuutissa "emojulkaisuntyyppi")? 
   • Päädyttiin siihen, että ehdotus kuulostaa järkevältä ja sen voisi ottaa mukaan. 
  • Kysymys: Jos Virtaan lähetetään sekä attribuutit että julkaisutyyppi, niin jääkö Virran attribuuteista päättelemä julkaisutyyppi vallitsevaksi? Voisiko saada virhelistoja jos organisaation lähettämä julkaisutyyppi ja Virran attribuuteista päättelemä eroavat toisistaan?
   • Vastaus: Täytyy miettiä virhelistaa vielä tarkemmin. Attribuutit ja julkaisutyypin voi nyt jo lähettää Virtaan. Tällä hetkellä jos julkaisutyyppi on ilmoitettu, se jää vallitsevaksi. Täytyy päättää, kumpi jätetään vallitsevaksi jos ne eroavat toisistaan. Katsotaan asiaa joulukuun yhteyshenkilökokouksessa uudestaan läpi.

Julkaisutietojen rikastaminen

 • Tutkimustietovarannon erillislaki ja tietojen rikastaminen (Jukka Haapamäki, OKM) (ppt)
  • Tavoite: laki eduskuntaan syksyllä 2021 sekä voimaan kevään/kesän korvilla

 • Unpaywall:in tarjoamat mahdollisuudet tietojen rikastamiseen (Minna Ala-Mantila, CSC) (ppt)
  • Unpaywall:n tiedoilla olisi myös mahdollista rikastaa ja korvata Virtaan tuotujen julkaisutietojen avoin saatavuus –tietoja
  • Kommentteja Unpaywall-asiaan liittyen:
   • UnPaywall keskittyy tällä hetkellä julkaisuihin joilla on DOI, eli muiden julkaisujen osalta siitä ei  ole apua. Lisäksi se jäsentää Gold OA:n ja viivästetyn OA:n toisella tavalla kuin OKM:n määritelmä, ts. osa Gold OA:sta ja viivästetty OA menevät Pronssi-OA-kategoriaan. Eli nämä asiat pitää ottaa huomioon sen tietojen hyödyntämisessä.
   • Rinnakkaistallenteiden tietojen korvaamisen unpaywallin tietojen kohdalla noudatettava varovaisuutta, kun rinnakkaistallennus tehdään kuitenkin lähettävässä organisaatiossa, mutta epäselvää, millä taajudella (vai ollenkaan) tieto päätyy julkaisuarkistosta unpaywall:iin
   • Unpaywallissa voi ainakin rajata niihin joilla (cc-)lisenssi jollon ne vastaavat varmemmin OKM-määritelmiä
   • Versiotieto ei välttämättä ole oikein unpaywallissa ja sieltä löytyy "ei kustantajan ehtojen mukaisia versioita" rinnakkaistallenteita
   • Lähtökohtana voisi olla, että otetaan avoimille julkaisuille Unpaywall:ista tieto, jos se puuttuu tai on "ei avoin" Virrasta. Ei siis käytettäisi toisin päin korvaamaan, jos julkaisu on ilmoitettu virtaan avoimeksi
  • Kysymys: Voiko Virtaan tuoda suoraan tietoa Doriasta?
   • Vastaus: Tietomallissa on haasteita. Pitää pystyä tuottamaan OKM:n vaatimat tiedot - mutta käytännössä siinä on paljon työtä Dorian kautta tuotaessa.
  • Kysymys: Saako Unpaywallista myös kustantajatiedon?
   • Vastaus: Tarkistetaan asia.
  • Tietojen rikastaminen ja korvaaminen Unpaywall:in tarjoamalla datalla käydään tarkemmin läpi
   VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokouksessa 4.12.

 • Avainsanojen ja abstraktien kerääminen organisaatioissa (Hanna-Mari Puuska, CSC) (ppt)
  • Abstraktit
   • Tekijänoikeuskysymykset puhuttivat
   • Kysymys: Ovatko tekijänoikeudet ongelma OA-julkaisujen kohdalla? Jos abstraktienkeruu olisi OA:n kasvun mukana yleistyvää.
    • Vastaus: Jos julkaisulle on annettu esim. CC BY -lisenssi, todennäköisesti myös abstrakti on hyödynnettävissä
     • Kommentti: Eli abstraktin vienti VIRTAn voisi olla myös lisenssiriippuvaa.
  • Avainsanat
   • Käytättekö avainsanojen tallentamisessa joitakin tunnettuja ontologioita (esim. YSO, KOKO)? → YSO monella käytössä (käytössä myös Justuksessa)

  • Abstraktien ja avainsanojen toimittamiselle jatkossa paikka Virtaan, ei ole kuitenkaan pakko toimittaa
 • Tietojen linkitykset ja tiedon rikastaminen tiedejatutkimus.fi -portaalissa 
  • Kysymys: Miten tehdään niiden julkaisujen kanssa, joilla yli 20 tekijää? Ts. lisätäänkö Virtaan täydelliset tekijälistat?
   • Vastaus: Ohje on ollut, että ei tarvitse raportoida. Se voi olla kuitenkin harmillista tutkiijoille, joiden nimi jää näkymättömin. Esim. CrossRefistä voisi hakea täydelliset tekijälistat. Alun perin, kun ohjeita tehtiin, niin ei ajateltu kaikkia käyttötarkoituksia.
  • Kysymys: Voiko toimittaa enemmän tekijöitä jos omaan järjestelmään saadaan automaattisesti? 
   • Vastaus: Kentässä on maksimimerkkimäärärajoite, mutta sitä voi muuttaa. Eli pitäisi pystyä toimittamaan enemmän ja voisi jopa suositella että toimittaa.
    • Kommentti: Tekijöiden määrän rajaus liittyi aikanaan työn ekonomiaan, kukaan ei olisi jaksanut kirjoittaa käsin satojen nimien listauksia.
 • Muita mahdollisia kehityksiä tulevaisuudessa 
  • Mahdollisia kerättäviä vapaaehtoisia lisätietoja jatkossa: corresponding author, tekijöiden roolit (mahdollisesti CrossRefin kautta), ulkoiset organisaatiot
   • Kommentti: Tekijöiden roolitieto sattaa vaatia muutoksia järjestelmiin, ja mitä ulkoiseen organisaatioon tulee: rikastettava asia mutta ei missään nimessä pakolliseksi
   • Kommentti: Järjestelmässä voi olla jokin tekninen taustarajoitus, esim. enintään 2^15 merkkiä/kenttä (vajaat 33 000 merkkiä), joka tulee vastaan joissain CERNin papereissa.
   • Kommentti: Virtaan kerätään tieto onko yhteisjullkaisu yrityksen kanssa. Olisi hyödyllistä myöst tieto yrityksen nimestä. SYKEssä viedään yritysten nimet  julkaisutietokantaan
   • Kommentti: Paikkansa pitävä kustantajatieto on erittäin tärkeää meidän (FinELib) ja varmaan muidenkin näkökulmasta, joten ehkä tähänkin saataisiin nyt apua rikastamalla/automaattisesti. Samoin Corresponding author - tiedosta olisi apua, mutta lähinnä, jos tiedot olisivat kattavia.
  • Kun laki tulee voimaan niin voidaan alkaa konkretisoimaan rikastamispuolta. Abstrakteille voisi tehdä paikan Virtaan ja Justukseen jo ennen sitä.

13.45-14Tauko
14-15.15

Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän linjaukset ja alatyöryhmien ajankohtaiset asiat

 • FinnARMA:n linjausehdotukset (Jukka Haapamäki, OKM)
  • OKM:n tiedonkeruun perusrakenteen esittelyä
  • Yhteistyöryhmän linjaukset 
   • Haastatteluartikkelit - nykyinen linjaehdotus ok
   • Blogikirjoitukset
    • Kommentti: Tutkimustietovarannon aktiviteettimäärityksiin sisältyy luokka medianäkyvyys: tutkijan tai tutkimusryhmän asiantuntemukseen, tutkimustulosten tai -toiminnan näkyminen julkisissa viestintävälineissä. Voi olla esiintyminen mediassa tai asiantuntemukseen perustuva sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa.
    • Eli blogit voivat olla joko aktiviteetteja tai julkaisuja 
    • Ehdotus: Jos entiset ehdot täyttyvät (että on riippumaton toimituskunta jne.) niin blogi menisi luokkaan e, jolloin lasketaan julkaisuiksi (ja on näin mukana AMKien rahoitusmalleissa). Jos taas kyseessä on blogi, mutta em. ehdot eivät täyty, niin se jäisi muulle alustalle ja otetaan pois muista aktiviteeteista. Eli kaikki blogit julkaisuja, mutta toimituskunnalliset e-tyyppisiä.
     • Pitää määrittää attribuutti riippumattomalle toimituskunnalle, nyt ei ole
    • Kommentti: AMKeille blogit tärkeitä julkaisutiedonkeruussa
    • Kysymys: Mikä lasketaan ns. riittäväksi toimituskunnaksi? Hyväksytäänkö tiedonkeruuseen blogiteksti, joka on julkaistu esim. THL:n blogissa, jonka ylläpitäjänä on "THL:n viestintäyksikkö"?
     • OKM: ulkopuoliseksi toimituskunnaksi katsotaan toimituskunta, on hankkeen tai projektin ulkopuolinen, mutta ei tarvitse olla organisaation ulkopuolinen.
    • Tutkimushankkeen blogi olisi rinnastettavissa tutkijan omaan blogiin
    • Blogiasiaa käsitellään myöhemmin
   • Kaunokirjalliset käännökset - nykyinen linjaehdotus ok
   • Reply to -artikkelit - nykyinen linjaehdotus ok
   • Konsortiojulkaisut 
    • Kommentti: Arkijärjellä yhteisötekijä tuntuu todella oudolta. Aallolla moni tutkija kommentoinut, että ei ole oikeasti ollut mukana kirjoittamassa artikkelia. Ovat halunneet itsensä pois julkaisun tekijöistä.
    • Kommentti (Jukka Haapamäki): Olisi järkevintä kirjata kaikille konsortion osallistujille, mutta tämä on hankala asia. Tätä voitaisiin käsitellä lisää seuraavassa TUHA-kokouksessa.
    • Kommentti: VTT ilmoittaa näissä tapauksissa vain ne julkaisut, joissa VTT-tekijä näkyy erikseen omalla nimellään. Yhteisötekijää ei avata millään lailla.
    • Kommentti: Merkintä "FinnGen" tekijälistassa ei osoita tekijyyttä, vaan nimenomaan auttaa lukijaa linkittämään artikkelin oikeaan taustaprojektiin, kuten todettiinkon. Vain kulloisetkin tekijät saavat oman nimensä eksplisiittisesti näkyviin.
   • Ammatillisessa erikoistumiskoulutuksessa olevien julkaisutietojen raportointi
    • Kommentti (Jukka Haapamäki): Ei ole jatkotutkintokoulutusta, joten ei rinnastettaisi jatko-opiskleijoihin
   • Pääkirjoitukset, esipuheet ja johdannot - nykyinen linjaehdotus ok
   •  Vuosikirja-artikkelit - nykyinen linjaehdotus ok
   • Taiteellisen julkaisun määritelmä - nykyinen linjaehdotus ok
   • Sähköinen julkaisu - tässä vielä mietitettävää
   • Julkaisu + 7.5 Julkaisutyypit/7.5.1 A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit/A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
    • Nyt Duadecim, Lääkärilehti ja Liikunta- ja tiede. Tähän voisi vielä lisätä Suomen hammaslääkärilehden ja Suomen eläinlääkärilehden ja  esim. sanan voisi sitten poistaa. 

 • Muut julkaisutiedonkeruuseen liittyvät kysymykset (Jukka Haapamäki, OKM)

 • Taidealan julkaisut / alatyöryhmän ajankohtaiset asiat (Suvi Pukero, Turku AMK) (ppt)
  • Linjausehdotuksien tekeminen ja yhtenäisten tulkintatapojen löytäminen käytännön työhön työryhmän tavoitteina
  • Tehty rautalankamalli taidejulkaisujen ilmoittamista varten
  • Siirryttäisiinkö myös taidealan julkaisuissa attribuuttipohjaiseen raportointiin? (Päättely oikeasta julkaisutyypistä voi olla haasteellista)

 • Audiovisuaaliset julkaisut / alatyöryhmän ajankohtaiset asiat (Minna Ala-Mantila, CSC) (ppt)
  • I-luokan julkaisuiden määritelmän todettiin kaipaavan tarkennusta ja esimerkkejä, mitä julkaisuja tulisi kirjata i-julkaisutyypin alle

  • Kysymys: Mikä katsottaisiin audiovisuaalisten aineistojen pysyväksi tunnisteeksi? Vaadittaisiinko DOI tai vastaava?
   • Vastaus: Vaikeasti määriteltävissä, soveltuvin osin huomioitava pysyvät tunnisteet näissä
  • Päätös: hyväksytään käsikirjaan määritelmän muutosehdotukset

15.15-15.30

Webinaarin yhteenveto ja lopetus

 • Kysymys: Onko mahdollisuutta käydä taidepuolen muutoksia erillisessä tilaisuudessa, esim. työryhmän tilaisuudessa?
  • Vastaus (Jukka Haapamäki): Kyllä, katsotaan sopiva aika.
 • Kysymys: Pääseekö Justusta selaamaan muut kuin Justus-käyttäjät
  • Vastaus: Ei valitettavasti pääse. Sieltä lähtee julkaisutiedot suoraan eteenpäin Juuliin (hyväksymisen jälkeen) ja se on osittain kustomoitu organisaatiokohtaisesti. Demolle voisi lisätä pääsyä jos toimintalogiikkaa haluaa katsoa. 
 • Yhteenvetoa - Jukka Haapamäki
  • Open access puoli -hyväksyttiin siten, mikä ehdotus oli.
  • Atrribuuttipohjaisessa tiedonkeruussa ei ongelmia noussut, paitsi täytyy miettiä vielä blogityyppisen julkaisualustan kohtia ja että kaipaako se rinnalle muuta attribuuttia. Tämä jää mietintään.
  • Julkaisutietojen rikastaminen nähdään hyvänä ja paljon edistettävää asiaa on.
  • FinnARMA:n linjausehdotukset hyväksyttiin muuten, mutta blogi ja tutkimusryhmätyyppinen huomiointi jäi pohdintaan. Marraskuun lopulla on yhteistyöryhmän seuraava kokous, ja tulen mukaan siihen. Ohjeistusta voisi parantaa ja auki jäi myös, millä sanamuodolla haastattelutyyppinen artikkeli kirjataan.
 • Yhteenvetoa - Minna Ala-Mantila
 • No labels