Laki tutkimustietovarannosta (1238/2021)

VIRTA-julkaisutietopalvelusta tuli osa tutkimustietovarantoa 1.1.2022 voimaan astuneella lailla. Se yksinkertaistaa tiedonluovutuksia ja tiedon yhteiskäyttöä, koska luovutuksia varten ei tarvita kaikkien osapuolten lupia jokaiseen uuteen käyttötarkoitukseen. Lain myötä:

 • Opetus- ja kulttuurministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä.
 • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus luovuttaa tietoja tutkimustietovarantoon.
  • Rekisterinpitäjä tekee tulkinnan siitä onko organisaatio tutkimustoimija.
 • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus saada tietoja tutkimustietovarannon rajapinnasta lakisääteisten tai säätiön säännöissä määrättyjen, tutkimukseen liittyvien perustehtäviensä suorittamista varten.
  • Rekisterinpitäjä toteaa käyttötarkoituksen olevan säädetyn mukainen ja antaa käyttöoikeuden rajapintaan.
 • Tutustu usein kysyttyjen kysymysten vastauksiin tutkimustietovarantolaista.

Ajantasainen luettelo tutkimustoimijoiksi tulkituista organisaatioista: Tutkimustoimijat.
Huom. Ulkomaalaisten toimijoiden osalta rekisterinpitäjän käsittely on kesken.

Lisätietoa: tiedejatutkimus@csc.fi

Tämän palvelutilauksen hyväksymällä organisaatio tilaa julkaisujen kustannustietojen välittämisen CSC:n toteuttamasta ja ylläpitämästä VIRTA-julkaisutietopalvelusta kansainväliseen OpenAPC-palveluun.

VIRTA-julkaisutietopalvelu

VIRTA-julkaisutietopalveluun tallennetaan tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yliopistolliset sairaalat) tuottamien tutkimusjulkaisujen tietoja. Tällä hetkellä tutkimusorganisaatiot toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Tiedot säilyvät osana tutkimusorganisaatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Tutkimusorganisaatiot rekisterinpitäjinä päättävät tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutietopalvelusta eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä. Lisäksi OKM vastaa tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

VIRTA-julkaisutietojen käyttö OpenAPC-palvelussa

Kansainvälinen OpenAPC-palvelu (https://openapc.net/) kerää yhteen tietoa julkaisujen kustannuksista eri maiden tutkimusorganisaatioista. Palvelun tavoitteena on edistää julkaisujen kustannustietojen läpinäkyvyyttä. Tietojen toimittaminen OpenAPC-palveluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

APC-maksu on kertaluontoinen kirjoittajamaksu tai avoimen julkaisemisen maksu, jonka avoimesti saatavilla olevan lehden kustantaja voi periä artikkelin (Article Processing Charge, APC) tai monografian (Book Processing Charge, BPC) julkaisemisesta.

APC-julkaisukustannustietojen toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun on ollut organisaatioille mahdollista 10.1.2020 alkaen. VIRTA-julkaisutietopalveluun APC-julkaisukustannustiedoista ilmoitetaan tutkimusorganisaatioista julkaisumaksu sekä julkaisumaksun vuosi. Julkaisumaksu tarkoittaa organisaation julkaisun avoimesta saatavuudesta kustantajalle maksaman maksun suuruutta euroina.

APC-julkaisukustannustiedot kerätään organisaatioissa, joissa ne yhdistetään julkaisun kuvailutietoihin, kuten DOI-tunnisteeseen. Tämän jälkeen organisaatiossa muodostetaan VIRTA XML-siirtotiedosto, joka siirretään VIRTA-julkaisutietopalveluun ja validoidaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa. Julkaisukustannustietojen toimittaminen VIRTAan on mahdollista myös JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta.

VIRTA-julkaisutietopalvelu vastaa APC-julkaisukustannustietojen keskitetystä siirrosta OpenAPC-palveluun.

OpenAPC-palveluun siirrettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

VIRTA-julkaisupalvelusta OpenAPC-palveluun poimittavat ja välitettävät tiedot ovat:

 • APC-kustannukset kattaneen organisaation nimi,
 • APC-julkaisumaksun vuosi,
 • APC-julkaisumaksun summa euroina (sisältää arvonlisäveron ja mahdolliset lisämaksut),
 • julkaisun DOI-tunniste, eli elektronisille aineistoille annettava pysyvä tunniste sekä
 • tieto, onko artikkeli julkaistu hybridilehdessä vai Full OA -lehdessä.

Tapauksessa, jossa julkaisulla ei ole DOI-tunnistetta, julkaisusta välitetään lisäksi seuraavat tiedot:

 • APC-kustannukset perineen julkaisijan nimi
 • lehden nimi, jossa artikkeli on julkaistu
 • artikkelin julkaisseen lehden ISSN-tunnus
 • artikkelin URL-osoite

OpenAPC-palveluun ei välitetä henkilötietoja.

OpenAPC-palvelussa maa- ja organisaatiokohtaiset tiedot julkaisujen kustannuksista ovat vapaasti tarkasteltavissa ja hyödynnettävissä jatkokäyttöön. OpenAPC-palvelun tiedoista voidaan koota tilastoja ja katsauksia esimerkiksi avointa julkaisemista käsitteleviin raportteihin.

 • No labels