Virta-julkaisutietopalveluun toimitettujen tietojen korjaamiseen käytettävä menetelmä riippuu siitä, onko organisaation omassa järjestelmässä vielä saatavilla julkaisulle aiemmin ilmoitettu organisaatiokohtainen julkaisutunnus (<JulkaisunOrgTunnus>). Tarvittaessa myös JulkaisunOrgTunnus on mahdollista korjata.

Huom.:

 • Mikäli julkaisun julkaisuvuosi halutaan muuttaa, on julkaisulle ilmoitettava julkaisulle Virta-tietovarannossa luotu julkaisun tunnus (<JulkaisunTunnus>), jotta Virta ei muuta julkaisun ilmoitusvuotta ja julkaisua ei virheellisesti ilmoiteta tiedonkeruuseen toistamiseen (ks. alla ohje C)
 • Mikäli tiedot on toimitettu Justus-palvelun kautta, myös tietojen korjaaminen tapahtuu Justus-palvelun kautta. Lisätietoa justus@csc.fi.

a) Julkaisutietojen korjaaminen kun JulkaisunOrgTunnus-tiedossa

Tietovarantoon siirrettyjen julkaisujen tietoja voi korjata toimittamalla XML-tiedostossa julkaisun tiedot uudelleen normaalin tiedonsiirtoprosessin mukaisesti.

Uudelleen lähetetyn julkaisun kaikki tiedot korjataan vanhojen päälle. Uudelleen tuotava julkaisu tunnistetaan organisaatiokohtaisen julkaisutunnuksen (<JulkaisunOrgTunnus>) sekä julkaisuvuoden (<JulkaisuVuosi>) perusteella.

b) Julkaisutietojen korjaaminen ilman JulkaisunOrgTunnusta (tai JulkaisunOrgTunnus-tiedon korjaaminen tai muuttaminen)

Mikäli julkaisun tietoja halutaan korjata, mutta julkaisulle alkuperäisesti ilmoitettua organisaatiokohtaista julkaisutunnusta (<JulkaisunOrgTunnus>) ei ole enää saatavilla lähdejärjestelmästä, jolloin tunnistaminen tehdään Virta-tietovarannossa luodun julkaisun tunnuksen (<JulkaisunTunnus>) perusteella. XML-tiedostoon tulee lisätä kyseiselle julkaisulle Virta-tietovarannossa luotu julkaisun tunnus (<JulkaisunTunnus>) sekä uusi julkaisun organisaatiokohtainen tunnus (<JulkaisunOrgTunnus>).

Huom. Kun julkaisulle ilmoitetaan Virta-tietovarannossa luotu julkaisun tunnus (<JulkaisunTunnus>), julkaisun julkaisuvuotta on myös mahdollista muuttaa (ks. alla).

Kun XML-on muodostettu vaadituilla tiedoilla (<JulkaisunTunnus> ja uusi <JulkaisunOrgTunnus>, sekä muut vaaditut tiedot), edetään seuraavasti:

 1. Organisaatio lähettää XML-siirtotiedoston tai tiedon, mistä tuon tiedoston voi ladata, CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  1. Organisaatio ilmoittaa minkä vuoden julkaisuista on kyse. CSC tarkistaa tiedoston myös, mutta yhteisymmärrys on tärkeää, jotta kannasta ei poisteta vääriä julkaisuja (kts. kohta 3).
 2. CSC validoi tiedoston
  1. Mikäli tiedosto on validi, prosessia jatketaan
  2. Mikäli tiedostossa on vain vähän puutteita, niin CSC voi korjata tiedoston validiksi mikäli organisaatio antaa siihen luvan. Prosessia jatketaan.
  3. Mikäli tiedostossa on paljon systemaattisia virheitä, niin CSC palauttaa tiedoston organisaatioon kertoen mitä virheitä esiintyi. Prosessi siirtyy takaisin kohtaan 1.
 3. CSC poistaa Virrasta organisaation ne julkaisutiedot, joiden tiedot korvataan päivitetyillä tiedoilla. HUOM! Tietojen korvaamisen tapauksessa on ehdottoman tärkeä tietää, minkä vuoden julkaisuista on kyse, jotta kannasta ei poisteta liikaa julkaisuja
 4. CSC lataa julkaisutiedot kantaan.
 5. CSC ilmoittaa organisaatiolle, että lataus on valmis

JulkaisunOrgTunnus-tiedon korjaaminen tai muuttaminen

Sama ohje (B) pätee myös tapauksissa, joissa julkaisulle alkuperäisesti ilmoitettu organisaatiokohtainen julkaisutunnus (<JulkaisunOrgTunnus>) halutaan korjata tai muuttaa.  

c) Julkaisun julkaisuvuoden muuttaminen

Mikäli julkaisun julkaisuvuosi halutaan muuttaa, julkaisulle on lisättävä XML-tiedostoon Virta-tietovarannossa luotu julkaisun tunnus (<JulkaisunTunnus>).

Mikäli julkaisulle ilmoitettaisiin pelkkä julkaisun organisaatiokohtainen tunnus (<JulkaisunOrgTunnus>) ja uusi julkaisuvuosi, ilman Virran luomaa julkaisun tunnusta, julkaisun ilmoitusvuosi muuttuisi, jolloin (riippuen minkä vuoden julkaisusta on kyse) julkaisu voi päätyä virheellisesti tiedonkeruuaineistoon toistamiseen. 

Julkaisulle tulee kuitenkin ilmoittaa myös julkaisun organisaatiokohtainen tunnus (<JulkaisunOrgTunnus>) Virta-tietovarannossa luodun julkaisun tunnuksen (<JulkaisunTunnus>) lisäksi. Mikäli julkaisun organisaatiokohtainen tunnus halutaan myös muuttaa, edetään vaihtoehto "B" ohjeistuksen mukaisesti.
 • No labels