Johdanto

VIRTA-tietomallia on laajennettu selkeyttämään käsitteitä ja parantamaan aiemman VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämien tietojen käyttökelpoisuutta. Laajennettu tietomalli huomio paremmin aiemman julkaisutyyppiluokituksen ulkopuoliset julkaisut, esim. konferenssiposterit, blogit ja lyhyet verkkotekstit. Uusi tietomalli parantaa myös VIRTA-tietojen yhteentoimivuutta kansainvälisesti eri tietomallien (esim. CERIF) suhteen.


Tietomallin laajentamista varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka työn pohjalta nykyiset laajennukset on koottu.

Taustaa: VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä 2018-2019


Kokonaisuudet

Attribuuttipohjainen julkaisutyyppiluokittelu

Nykyisen julkaisutyyppiluokituksen sijaan julkaisutiedot toimitetaan jatkossa VIRTAan käyttäen ilmoitettavan julkaisun tyypin määrittelyyn joukkoa attribuutteja. Keskeisiä syitä muutokseen:

  • Paremmin yhteensovitettavissa eri tietomallien kanssa

  • Mahdollistaa aiemman julkaisutyyppiluokituksen ulkopuolisten julkaisutietojen tuonnin VIRTAan
  • VIRTA tietojen tulkinta mahdollista pääasiassa ilman tiedonkeruukäsikirjan tuntemista

  • Osa tutkimustietojärjestelmistä käsittelee julkaisutietoja attribuuttipohjaisesti

Aiemmin käytössä olleen julkaisutyyppiluokituksen ja attribuuttien vastavuudet on koottu sivulle Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille.

Julkaisutyyppejä käytetään yhä osana julkaisun metatietoja, mutta tieto päätellään Virta-julkaisutietopalvelussa, eikä organisaation tarvitse enää toimittaa tietoa. Jos sekä attribuutit että julkaisutyyppi toimitetaan, ja tietojen välillä on ristiriita, päättely tehdään ilmoitettujen attribuuttien mukaan.

Kaikkien organisaatioiden tulee saavuttaa valmius attribuuttipohjaiseen tiedonsiirtoon vuoden 2022 aikana. Julkaisuvuoden 2023 julkaisut toimitetaan attribuuttipohjaisen tietomallin mukaan. 

Lisätietoa: Siirtyminen attribuuttipohjaiseen tiedonkeruuseen_julkaisu_webinaari_2020_10_22(1).pptx (esitetty Julkaisutiedonkeruun webinaarisa 22.10.2020)

Avoimen saatavuuden muutokset

VIRTA-tietomallin laajentaminen julkaisujen avoimeen saatavuuteen liittyvien tietojen osalta todettiin olevan tarpeellista johtuen seuraavista syistä:

  • Avoin saatavuus -tiedon ajantasaistaminen, viivästetyn-OAn huomiointi
  • Tarve lisenssitietojen syöttämiseen
  • Rinnakkaistallennetun version tietojen laajentaminen
  • Preprint julkaisujen huomiointi ja näiden tietojen toimittamisen mahdollistaminen
  • Mahdollisen kustantajille maksetun julkaisumaksun keräämisen mahdollistaminen

Siirryttäessä uuteen tietomalliin vanhan avoin saatavuus -tiedon (<AvoinSaatavuusKoodi>) käytöstä luovutaan vuoden 2022 aikana. Julkaisuvuoden 2023 julkaisuille tulee ilmoittaa avoin saatavuus -tiedot uuden tietomallin mukaisesti. 

Lisätietoa: Siirtymäkausi 2020–2021: Julkaisun avoin saatavuus tieto

Tutkimusaineistot ja -infrastruktuurit

Julkaisutietojen linkittävyyden näkökulmasta VIRTA-tietomalliin on lisätty mahdollisuus yhdistää julkaisun tekoon hyödynnettyjä tutkimusaineistoja ja -infrastruktuureja käyttäen tunnisteita. Määrittely osin kesken (tilanne 08/2021).

Laajennetun tietomallin tarkemmat kuvaukset

(huom. tutkimusaineistojen ja -infrastruktuurien osalta päivitetään myöhemmin)

  • No labels