VIRTA-julkaisutietopalveluun on mahdollista tuoda myös ns. vanhoja julkaisuja.

Vanhojen julkaisutietojen saattaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun mahdollistaa niiden hyödyntämisen ulkoisissa palveluissa, esimerkiksi Suomen Akatemian verkkoasioinnissa, ja tutkija saa julkaisuilleen näkyvyyttä esimerkiksi tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Vanhojen julkaisuiden tuonnille ei ole rajoitetta, eli julkaisuja voi tuoda historiasta kuinka pitkältä aikaväliltä tahansa.

Vanha julkaisu tarkoittaa tiedonkeruussa sellaista julkaisua, mikä rajautuu ajallisesti kulloisenkin tiedonkeruuvuoden ulkopuolelle.

 • Esimerkiksi tiedonkeruussa 2023 (=keruu päättyyy maaliskuussa 2024) kerätään tietoa julkaisuista joiden julkaisuvuosi on 2022 tai 2023. Mikäli organisaatio toimittaa julkaisuvuoden 2022 julkaisun tietovarantoon vasta tiedonkeruun päätyttyä (esimerkiksi toukokuussa 2024), julkaisun katsotaan olevan vanha julkaisu. Julkaisuvuoden 2023 julkaisut jotka raportoidaan maaliskuun 2024 jälkeen, mutta ennen seuraavan tiedonkeruukierroksen päättymistä keväällä 2025, pääsevät mukaan tiedonkeruun 2024 aineistoon. Julkaisuvuoden 2023 julkaisuista tulee siis ns. vanhoja julkaisuja vasta kun kevään 2025 tiedonkeruukierros päättyy. 
 • Kuluvaa tiedonkeruukautta vanhemmat julkaisut tarkistataan kevennetyillä tarkistuksilla (ks. alla).
 • Kulloisenkin julkaisuvuoden tiedonkeruun ajankohdat löytyvät sivulta Ilmoitusvuoden luominen tietovarannossa

Huom! Kuluvaa tiedonkeruukautta vanhemmat julkaisutiedot eivät saa ilmoitusvuotta (tarkemmin Ilmoitusvuoden luominen tietovarannossa) eivätkä ne siten ole osa julkaisutiedonkeruuta tai huomioida takautuvasti esim. Vipusen vuositilastoissa.

Katso ohjeet Tietojen korjaaminen, mikäli vanhoja mutta aiemmin Virta-julkaisutietopalveluun toimitettuja tietoja halutaan korjata.

Ohjeet vanhojen julkaisutietojen tuontiin

 1. Organisaatio lähettää vanhoja julkaisutietoja sisältävän XML-siirtotiedoston tai tiedon, mistä tuon tiedoston voi ladata, CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
 2. CSC validoi tiedoston
  1. Mikäli tiedosto on validi, prosessia jatketaan
  2. Mikäli tiedostossa on vain vähän puutteita, niin CSC voi korjata tiedoston validiksi mikäli organisaatio antaa siihen luvan. Prosessia jatketaan.
  3. Mikäli tiedostossa on paljon systemaattisia virheitä, niin CSC palauttaa tiedoston organisaatioon kertoen mitä virheitä esiintyi. Prosessi siirtyy takaisin kohtaan 1.
 3. CSC lataa julkaisutiedot kantaan.
 4. CSC ilmoittaa organisaatiolle, että lataus on valmis.
 5. Organisaatio voi tarkistaa tiedot tiedejatutkimus.fi -palvelussa seuraavana päivänä.

XML-muuntotyökalu

Tiedoston muodostamista voi kokeilla XML-muuntotyökalulla, josta on karsittu tarkistukset minimiin (ks. alta).

Muuntotyökalu löytyy sivulta: CSV-XML-muuntotyökalu nimellä  CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter_karsittu.zip

Mallipohja tutkimuslaitos: Tutkimuslaitos-julkaisut_karsittu_xml_tyokalu.csvVanhojen julkaisuiden kevennetyt tarkistukset ja koodistojen tarkistukset

Vanhoille julkaisuille tehdään julkaisutietopalvelussa ns. kevennetyt tarkistukset, eli julkaisulle ei enää tehdä sen julkaisuvuotta vastaavia tarkistuksia (ks. Kerättävät tiedot).

Vanhojen julkaisutietojen kohdalla VIRTA-julkaisutietopalvelun tekemiä tarkistuksia (ks. tarkemmin Julkaisun tila) on kevennetty niin, että vanhoille julkaisutiedoille tehdään vain seuraavat tarkistukset:

VirhekoodiKuvaus
org_tunOrganisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
jorg_tunJulkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
xml_jorg_tunYhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa
jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
jnimiJulkaisun nimi puuttuu
kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1, ei siirretä tietovarantoon (JulkaisunTilaKoodi)
virhe_attribToimitettu attribuuttiyhdistelmä, jonka avulla julkaisutyyppiä ei voi päätellä

Tämän lisäksi vanhoista julkaisutiedoista tarkistetaan niiden sisältämien koodien arvot (huom. jos ilmoitettu), joiden tulee täsmätä käytössä oleviin VIRTA-julkaisutietopalvelun koodistoihin. Koodistoihin liittyen käytössä ovat seuraavat tarkistukset:

VirhekoodiKuvaus
jmaa_koodiJulkaisumaa ei vastaa koodistoa
jkieli_koodiJulkaisukieli ei vastaa koodistoa
tala_koodiTieteenala ei vastaa koodistoa
kala_koodiKoulutusala ei vastaa koodistoa
kv_koodiTieto kansainvälisyydestä ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_kv_koodiTieto kv. yhteisjulkaisemisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_shp_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_tl_koodi

Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

yj_muu_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_yritys_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
avoin_koodiTieto avoimesta saatavuudesta ei vastaa koodistoa
rintal_koodiTieto rinnakkaistallentamisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
tek_lkmTekijöiden lukumäärä on väärin muotoiltu (pitää olla välillä 1-50)

Esimerkiksi alayksikkötarkistusta ei tehdä enää ns. vanhoille julkaisuille.

 • No labels