Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIRTA-julkaisutietopalveluun on mahdollista tuoda myös vanhoja, ennen VIRTA-julkaisutietopalvelua tai julkaisutiedonkeruuta tehtyjä, julkaisuja joko ensimmäistä kertaa, tai uudelleen korvatakseen vanhoja julkaisutietoja.

Ensimmäisessä tapauksessa organisaatiolla saattaa olla omassa julkaisurekisterissään tai tutkimustietojärjestelmässään vanhempia, ennen julkaisuvuotta 2011, tehtyjä julkaisuja. Näiden saattaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun mahdollistaa niiden hyödyntämisen ulkoisissa palveluissa, esimerkiksi Suomen Akatemian verkkoasioinnissa.

Toisaalta organisaatio saattanut myös vaihtaa julkaisurekisteriä tai tutkimustietojärjestelmää, jonka myötä muutoksien teko VIRTA-julkaisutietopalveluun on vaivalloista vanhemmille julkaisuille, mikäli vanhaa organisaation asettamaa <JulkaisunOrgTunnus> ei ole enää helposti saatavilla. Myös näissä tapauksissa voi olla tarpeen tuoda uudelleen jo aiemmin VIRTA-julkaisutietopalveluun tuotuja julkaisutietoja.

Huom! kummassakaan tapauksessa julkaisutiedot eivät saa ilmoitusvuotta (tarkemmin Ilmoitusvuoden luominen tietovarannossa) eivätkä ne siten ole osa julkaisutiedonkeruuta tai huomioida takautuvasti esim. Vipusen vuositilastoissa.

Molemmissa tapauksissa prosessi on seuraava:

Prosessi

 1. Organisaatio lähettää vanhoja julkaisutietoja sisältävän XML-siirtotiedoston tai tiedon, mistä tuon tiedoston voi ladata, CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  1. Organisaatio ilmoittaa minkä vuoden julkaisuista on kyse. CSC tarkistaa tiedoston myös, mutta yhteisymmärrys on tärkeää, jotta kannasta ei poisteta vääriä julkaisuja (kts. kohta 3).
 2. CSC validoi tiedoston
  1. mikäli validi niin jatketaan
  2. mikäli vain vähän puutteita, niin CSC voi korjata tiedoston validiksi mikäli organisaatio antaa siihen luvan ja mennään eteenpäin
  3. mikäli paljon systemaattisia virheitä, niin CSC palauttaa tiedoston organisaatioon kertoen mitä virheitä esiintyi
 3. CSC poistaa Virrasta organisaation ne julkaisutiedot, joiden tilalle ollaan tuomassa uudestaan julkaisutietoja. HUOM! tämän takia on tärkeä tietää, minkä vuoden julkaisuista on kyse, jotta kannasta ei poisteta liikaa julkaisuja
 4. CSC lataa julkaisutiedot kantaan.
 5. CSC ilmoittaa organisaatiolle, että lataus on valmis

Tarkistukset ja koodistot

Vanhojen julkaisutietojen kohdalla VIRTA-julkaisutietopalvelun tekemiä tarkistuksia (tarkemmin Julkaisun tila) on kevennetty niin, että vanhoille julkaisutiedoille tehdään vain seuraavat tarkistukset:

VirhekoodiKuvaus
org_tunOrganisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
jorg_tunJulkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
xml_jorg_tunYhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa
jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
jnimiJulkaisun nimi puuttuu
kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1, ei siirretä tietovarantoon (JulkaisunTilaKoodi)

Tämän lisäksi vanhoista julkaisutiedoista tarkistetaan niiden sisältämien koodien arvot (jos ilmoitettu), joiden tulee täsmätä käytössä oleviin VIRTA-julkaisutietopalvelun koodistoihin. Koodistoihin liittyen käytössä ovat seuraavat tarkistukset:

VirhekoodiKuvaus
jmaa_koodiJulkaisumaa ei vastaa koodistoa
jkieli_koodiJulkaisukieli ei vastaa koodistoa
tala_koodiTieteenala ei vastaa koodistoa
kala_koodiKoulutusala ei vastaa koodistoa
kv_koodiTieto kansainvälisyydestä ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_kv_koodiTieto kv. yhteisjulkaisemisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_shp_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_tl_koodi

Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

yj_muu_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_yritys_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
avoin_koodiTieto avoimesta saatavuudesta ei vastaa koodistoa
rintal_koodiTieto rinnakkaistallentamisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
tek_lkmTekijöiden lukumäärä on väärin muotoiltu (pitää olla välillä 1-50)
 • No labels